Artikel Overgeld.nl: Pensioen, gouden handdruk en alimentatie.

In de politiek heerst al jarenlang een lastige discussie over de versoepeling van het ontslagstelsel in Nederland. Zo hebben we in het verleden al eens het advies van de Commissie Rood gehad en ook nu weer heeft het kabinet vergaande plannen, waarover begin september 2008 een akkoord is bereikt met de sociale partners. Een van de onderdelen daarvan is de maximering van de ontslagvergoeding, de gouden handdruk. Deze wordt, zo luiden de plannen, gemaximeerd op één jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan
€ 75.000,--. Werkgever en werknemer mogen in de arbeidsovereenkomst wel afwijkende afspraken maken. Hoe men zich dat laatste voorstelt is natuurlijk maar de vraag. In het zicht van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan natuurlijk dan de arbeidsovereenkomst altijd nog gewijzigd worden om tóch boven de maximumgrens uit te komen. Of dat dan weer consequenties heeft voor de (hoogte en duur van de) WW-uitkering is nog niet duidelijk.

In een van mijn vorige artikelen heb ik geschreven over de gouden handdruk en de vraag in hoeverre die ook bedoeld is of kan zijn voor de affinanciering van uw pensioenaanspraken na het einde van het dienstverband. De conclusie toen was, dat de gouden handdruk vaak niet wordt aangetast door de verplichting tot affinanciering, mits dat goed is afgesproken tussen de werknemer en de werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Maar zelfs als in die situatie met de (voormalige) werkgever wel goede afspraken zijn gemaakt, dan nog is de gouden handdruk niet (helemaal) veilig. Dat blijkt niet alleen uit de hierboven beschreven recente kabinetsplannen, waardoor uw gouden handdruk nu weer door het kabinet wordt bedreigd, maar ook in onderstaande gevallen:

U wilde immers uw gouden handdruk in een eigen vennootschap, ‘stamrecht’-BV, storten, om daarmee bijvoorbeeld een eigen zaak te gaan beginnen. Of u wilde de gouden handdruk op die manier (deels) reserveren als aanvulling op uw oudedagsvoorziening. Of u heeft van (een gedeelte van) de gouden handdruk een lijfrenteverzekering aangeschaft, waaruit u vanaf uw 65e jaar een mooie aanvulling op uw pensioen gaat ontvangen.

En dan besluit uw partner dat het welletjes is geweest en gaat van u scheiden. Of omgekeerd, dat kan natuurlijk ook !

Let dan wel even op de gevolgen voor uw vermogen in het kader van de bepaling van uw draagkracht om alimentatie te kunnen betalen aan uw ex-partner.

Een rechter zal namelijk bij de vaststelling van uw draagkracht terdege rekening houden met uw kapitaal, of dat nu in uw vennootschap zit, gewoon op de bank staat of zelfs als u het in een lijfrenteverzekering heeft ondergebracht. De rechter kan van u verlangen, dat u dat kapitaal toch aanspreekt om ‘voldoende’ alimentatie aan uw ex-partner te kunnen betalen.

Een voorbeeld ter verduidelijking. De man raakt op zijn 58e jaar zijn baan kwijt door een reorganisatie en ontvangt een gouden handdruk. Die stort hij in zijn stamrecht BV. De man ontvangt een WW-uitkering en heeft verder geen inkomen. Vanuit zijn BV probeert hij een nieuwe zaak op te zetten, maar dat is vooralsnog geen succes. De man gebruikt een deel van het geld voor de zaak en de rest heeft hij gereserveerd als mooie aanvulling voor zijn pensioen, nu hij tot zijn 65e jaar geen pensioen meer opbouwt. Hij komt dan ook tot de conclusie dat hij de (hoge) alimentatie aan zijn ex-partner niet meer kan betalen en verzoekt om verlaging. De ex stemt niet in en gaat zelfs zo ver dat ze stelt dat de man niet werkloos had hoeven worden, zich met een ‘fooi’ naar huis heeft laten sturen. En dat hij dus geacht wordt de gouden handdruk volledig in te zetten om haar alimentatie te kunnen blijven voldoen. Zóver ging de rechter echter niet, maar kwam wel tot de conclusie, dat de man inderdaad een deel van zijn gouden handdruk moest inzetten voor de alimentatie. Gelukkig mocht de man wel een deel blijven reserveren voor zijn pensioen, maar niet meer dan hij normaliter ook in een werkende situatie zou hebben opgebouwd. Het ‘extra’ appeltje voor de dorst ging in dit geval geheel op aan alimentatie voor de ex-partner.

Dat is natuurlijk wel zuur. Het is immers úw gouden handdruk, uw ‘beloning’ voor jarenlange noeste arbeid, úw ‘appeltje voor de dorst’, úw aanvulling voor uw oude dag. Uiteraard is het genoemde voorbeeld ‘slechts’ een voorbeeld en is iedere situatie opnieuw weer anders. In de meeste gevallen mag de gouden handdruk wel gebruikt worden als aanvulling op uw pensioen c.q. uw oudedagsvoorziening, mits u nog niet de fiscale grenzen daarvan heeft bereikt.

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg. Gommer & Partners is geaffilieerd met Akkermans & Partners.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie