Artikel Overgeld.nl: Resultaten uit het verleden bieden geen (pensioen)garanties voor de toekomt!

Een veel gehoorde zin als het gaat om financiële zaken. Maar dit adagium gaat niet alleen op bij beleggingen.

Het geldt ook bij de uitbetaling van pensioenaanspraken. Veronderstel, u gaat met pensioen en ontvangt voorafgaande daaraan een aantal opgaven van uw pensioenuitvoerder. Niet alleen blijkt de hoogte van uw pensioenuitkering uit de opgaven in uw Uniforme Pensioen Opgave (UPO), maar ook op het moment dat u met pensioen gaat becijfert uw pensioenuitvoerder precies hoe hoog uw pensioen gaat worden. De hoogte van het bedrag neemt men vaak voor kennisgeving aan, omdat het min of meer in lijn is met de steeds op de UPO’s gecommuniceerde bedragen. Geen vuiltje aan de lucht.

Uw pensioenuitkering gaat in en u geniet van uw pensioen en de vrije tijd. Tot de dag waarop een envelop van uw pensioenuitvoerder in de bus valt waarin wordt gemeld, dat steeds een te hoge uitkering heeft ontvangen. De pensioenuitvoerder kondigt aan dit niet voor de toekomst meer te continueren en tevens het teveel betaalde terug te willen hebben. Dat is geen goed nieuws.

Wat klopt er dan nog van de UPO’s en de opgaven bij pensionering?? U ging er toch jarenlang vanuit dat u een dergelijke uitkering zou ontvangen? Uw pensioenuitvoerder had ook een goede dekkingsgraad, dus afstempelen kan het ook niet zijn. U mocht toch op de verstrekte opgaven vertrouwen? En dan nog, dat het voor de toekomst wordt gecorrigeerd is tot daar aan toe, maar een terugvordering over het verleden?? U heeft de pensioenuitkering immers geconsumeerd en niet opgespaard om deze onheilstijding te ondervangen?!

Helaas komt een dergelijke situatie met enige regelmaat voor en helaas, het is niet per definitie zo, dat er niet mag terug gevorderd. Het is echter ook helemaal niet per definitie zo, dat er wél mag worden terug gevorderd of aangepast voor de toekomst.

Daarbij spelen verschillende aspecten een belangrijke rol.

Uitgangspunt is de pensioenovereenkomst die u met de werkgever heeft gesloten. De pensioenuitkering waar u op grond van die overeenkomst recht op heeft is leidend. Teleurstelling is geen juridische grond voor een vordering.

Om te beginnen is het van belang of u kon begrijpen dat de hoogte van het pensioen niet juist kon zijn. Is dat het geval, dan mocht u niet op de onjuiste opgaven vertrouwen. Ook is van belang of u eenmalig of meerdere malen, verspreid over meerdere jaren foutieve opgaven heeft ontvangen. Voorts speelt ook een rol of u vragen heeft gesteld over mogelijke onjuistheid van de opgaven, waarop juist vanuit de pensioenuitvoerder bevestigd is dat de foutieve opgaven juist zijn. U moet aan uw informatieverplichtingen voldoen.

Daarnaast mag u natuurlijk niet met opzet foutieve gegevens aan de pensioenuitvoerder doorgeven of zwijgen als u evident kunt constateren dat de opgaven fout zijn.

Ook is van belang, als de uitkering al in is gegaan, hoe lang u de hoge uitkering heeft ontvangen. Is dat eenmalig of al gedurende vele jaren?

En tenslotte speelt ook een rol of u op basis van de opgaven met de te hoge uitkering bijvoorbeeld belangrijke en niet omkeerbare financiële beslissingen heeft genomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van een hypotheek of het aangaan van een lening.

Al deze aspecten spelen een belangrijke rol in de beslissing of een foutieve te hoge pensioenuitkering voor de toekomst mag worden teruggedraaid én of het te veel betaalde moet worden terug betaald. Alle feiten en omstandigheden worden er dus steeds bij betrokken. Het is dan ook van belang om niet te snel te oordelen, dat uw pensioenuitvoerder wel gelijk zal hebben bij de mededeling dat er een verlaging voor de toekomst volgt en een terugvordering van het teveel betaalde. Dat kan misschien wel zo zijn dat het niet goed is vastgesteld, maar mogelijk mocht u er inmiddels zodanig en gerechtvaardigd op vertrouwen, dat uw pensioenuitvoerder uw pensioen moet continueren.

Van belang is dus om alle feiten en omstandigheden goed te laten onderzoeken mocht het u overkomen. Uw adviseur is daar voor!

Mr. Henny van den Hurk Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas