Artikel Overgeld.nl: Te laat! Mijn ex heeft geen recht meer op een gedeelte van mijn pensioen!

Het blijft de gemoederen van veel ex-partners bezig houden op het moment dat een van beiden met pensioen gaat of al is en de echtscheiding al vele jaren achter hen ligt.

Heb ik nog recht op een gedeelte van het pensioen van mijn ex? Het Hof in Den Haag en de Rechtbank Noord-Nederland hebben zich er onlangs weer over uitgelaten.

 

Bij het Hof in Den Haag kreeg de ex-partner nul op rekest en geen aanspraken meer op een gedeelte van het pensioen van de ander. Partijen waren al in 1988 gescheiden. Ze hadden toen ieder een eigen advocaat die hen bij de scheiding en boedelscheiding bijstond. Op dat moment gold bij echtscheiding nog dat het pensioen conform het Boon/Van Loonregime moest worden verdeeld als er sprake was van een gemeenschap van goederen.

 

Het pensioen was reeds in 2005 ingegaan en in 2011 werd alsnog een vordering tot verrekening ingesteld. Het Hof kwam tot het oordeel, dat er sprake was van rechtsverwerking voor de periode gelegen tussen de datum van de ingang van het pensioen en de datum waarop de vordering tot verrekening alsnog werd ingesteld.

Immers had de pensioengerechtigde het pensioeninkomen vanaf 2005 steeds verteerd en er gezien de lange looptijd tussen de scheiding en de verrekeningsvordering niet kunnen reserveren uit het pensioen.

 

Dat terwijl een aantal jaren eerder de Rechtbank Zutphen nog had geoordeeld, dat een enkel stilzitten niet tot rechtsverwerking kan leiden. Er moet sprake zijn van meer feiten en omstandigheden. Met name het feit dat partijen in deze zaak bij de echtscheiding door een eigen advocaat zijn bijgestaan en het feit dat de pensioengerechtigde niet heeft kunnen reserveren omdat hij geen claim meer verwachtte spelen een belangrijke rol volgens het Hof.

 

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt echter 2 weken eerder anders ten aanzien van partijen die in 1992 waren gescheiden. Zij hadden op dat moment eveneens de pensioenaanspraken niet verdeeld. Het pensioen zou in 2012 ingaan in deze kwestie en dat is de oorzaak dat er wordt geoordeeld dat er toch geen sprake is van verjaring noch van rechtsverwerking. Ook hier ligt weer als grondslag dat een enkel stilzitten van de verdelingsgerechtigde niet voldoende is om verjaring of rechtsverwerking aan te nemen. Er moeten meer omstandigheden worden gesteld en bewezen. De verjaring wordt bijvoorbeeld afgewezen, omdat de pensioenaanspraken nooit verdeeld waren. Een vordering tot verdeling van een onverdeeld boedelbestanddeel verjaart niet. Daarnaast gaat ook een beroep op rechtsverwerking niet op. Het pensioen is niet al lang ingegaan, maar pas sinds 2012. En, zo geeft de Rechtbank aan, kan verrekening vaak feitelijk pas na de pensioeningang plaatsvinden.

 

Dat laatste is een wat merkwaardig oordeel. Immers vindt er in geval van een Boon/Van Loon regime vaak verrekening plaats met andere boedelbestanddelen. Het is echter wel denkbaar, dat pensioenen over en weer met elkaar verrekend worden en dat dat inderdaad pas plaats vindt op de datum van de pensioeningang, omdat er in de scheiding bijvoorbeeld geen andere zaken aan te wijzen zijn waarmee verrekend kan of kon worden.

 

Van belang is echter om in het oog te houden dat de ex-partner toch nog kan komen opdagen en een gedeelte van het pensioen kan komen opeisen. Ook als de scheiding al lang is geleden. Mogelijk dat er dan voor het verleden niet meer betaald hoeft te worden, maar voor de toekomst zal veelal dan toch nog een gedeelte weer afgestaan moeten worden. Tenzij aangetoond kan worden dat het pensioen destijds wél degelijk is meegenomen in de verdeling of de ex bijvoorbeeld expliciet heeft afgezien van de verdeling van het pensioen. Het devies luidt dan ook om uw mogelijke aanspraken goed na te zien. Want waarschijnlijk heeft uw ex niet alleen aanspraken op uw pensioen, maar u ook op de pensioenaanspraken van uw ex. En het is niet snel ‘te laat!’

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas