Artikel Overgeld.nl: Verdeling van de pensioenrechten na de scheiding.

De verdeling of verevening van de pensioenrechten na de scheiding heeft vaak veel voeten in de aarde. Tot 1995 spraken we over verdeling, omdat opgebouwde pensioenaanspraken gezien werden als een vermogensbestanddeel wat tussen partijen moest worden verdeeld, evenals de overige boedelbestanddelen. (Het zogenaamde Boon/Van Loontijdperk). Na 1995 is met de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding ervoor gekozen om de opgebouwde pensioenaanspraken uit die vermogenssfeer te halen en apart te verevenen.
In beide gevallen wordt bij de scheiding vastgesteld waarop de ex partner vanaf de pensioendatum van de ander recht heeft. In het eerste geval kon gekozen worden voor een directe afrekening of verrekening met andere boedelbestanddelen of voor een recht op een voorwaardelijke uitkering. Geen rekening wordt daarbij vaak gehouden met toekomstige indexering van het pensioen. En daar heeft de ex-partner in principe wel recht op.
Op 2 oktober 2012 oordeelde het Hof in Den Bosch over een kwestie waarin de vrouw vele jaren na de scheiding en de verdeling van de opgebouwde pensioenen vorderde dat haar alsnog indexering over de voorbije jaren werd toegewezen. Zij kreeg bij deze rechter echter nul op rekest. De reden daarvan was gelegen in het feit, dat ze ruim 15 jaar eerder een procedure was gestart over louter de indexering van het pensioen van één jaar. Dat werd haar toegewezen. En daar liet ze het bij zitten. Ze ging niet in hoger beroep destijds om ook toekomstige indexering toegewezen te krijgen, terwijl dat uiteindelijk wel gevorderd was. Het Hof in Den Bosch oordeelde nu, dat de man na ruim 15 jaar er op mocht vertrouwen dat ze die indexering niet meer zou opvorderen.
Normaliter is een louter stilzitten of nalaten niet voldoende om te oordelen dat er sprake is van rechtsverwerking. Daar moet meer voor aan de orde zijn. Een daadwerkelijk handelen waaruit blijkt dat de ex-partner echt afziet van de vordering. Uit het feit echter dat deze vrouw al eens expliciet over de indexering had geprocedeerd en het er toen bij had laten zitten vond het Hof wel voldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Voor de vrouw dan nog gelukkig maar alleen over het verleden. Voor de toekomst kreeg ze weer wel indexeringen op het haar toekomende deel van het pensioen van haar ex-man.
Dat men niet te lang moet wachten met het verkrijgen van zekerheid over de wijze van verdeling of verevening van het pensioen na de scheiding blijkt ook weer uit een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van vorige week, 24 oktober 2012. De echtelieden waren in 1984 gescheiden en hadden de boedelverdeling bij notariële akte vastgelegd. Daarin hadden zij opgenomen, dat de pensioenrechten vooralsnog niet verdeeld werden.
Vervolgens liet de vrouw, die geen pensioen had opgebouwd, in 2011 aan haar ex-man weten dat ze de pensioenrechten alsnog wilde verdelen. De man vond dat wel erg laat en weigerde. Hij was al 5 jaar met pensioen en had geen zin om nog een deel daarvan aan zijn ex te moeten afstaan. Bij de rechtbank vond hij gehoor voor zijn standpunt. De vorderingen van de vrouw werden afgewezen, omdat ze verjaard waren.
Van een onverdeelde boedel kan altijd een nadere verdeling worden gevorderd. Dat recht zou niet verjaren stelde de vrouw. De rechtbank was echter van oordeel dat dat recht in de onderhavige kwestie wel degelijk na 20 jaar was verjaard en dat zij daar geen aanspraak meer op kon maken.
Vervolgens heeft de vrouw zich op het standpunt gesteld, dat de man dan jegens haar een natuurlijke verbintenis had om haar alsnog haar deel van het pensioen te doen toekomen. Daarvan gaf de rechtbank aan, dat een natuurlijke verbintenis niet bij de rechter kan worden afgedwongen en de vrouw dus in deze afhankelijk is van de wil van de man om haar alsnog een bedrag te gaan betalen.
Het is dus van belang om tijdig, bij de scheiding, alle zaken met betrekking tot uw pensioen ná de scheiding goed en volledig te regelen en niet op de lange baan te schuiven. Dat lijkt nu vaak aantrekkelijk en soms noodzakelijk om een compromis in een scheiding te bereiken, maar degene die straks een deel van het pensioen van de ander moet gaan ontvangen trekt vaak aan het kortste eind, omdat verjaring en rechtsverwerking een steeds grotere rol gaan spelen. Voorkom dat en regel het op tijd.

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze gerust via www.pensioensos.nl!

Mw. mr. Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten 
 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie