Artikel Overgeld.nl: Waardeoverdracht een wassen neus?

In de toekomst moet u zich nog eens even goed achter de oren krabben of waardeoverdracht nog wel slim is?!

Bij brief van 20 januari jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Klijnsma, aangekondigd om het wettelijke recht op waardeoverdracht van pensioen te gaan aanpassen. Als redenen worden aangegeven, dat het huidige systeem te ingewikkeld is en te omslachtig. Het moet simpeler en duidelijker. Een mooi streven, ik kan niet anders zeggen.

Maar er zit wel een enorme adder onder het gras. De Staatssecretaris wil op advies van ook de Stichting van de Arbeid toe naar een systeem waarbij niet de opgebouwde pensioenaanspraken worden overgedragen, maar waarbij datgene wordt overgedragen wat bij de pensioenuitvoerder in de boeken staat. De gefinancierde waarde van het pensioen. En dat is / kan een wereld van verschil uitmaken. Maar dat punt wordt, vooralsnog, niet belicht.

Waarin zit dan het verschil? Als uitgegaan wordt van de opgebouwde pensioenaanspraken, dan is de financiering niet relevant voor de waardeoverdracht. De oude of nieuwe werkgever moet bijfinancieren als er onvoldoende kapitaal aanwezig is om de opgebouwde aanspraken over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.

Met de beoogde wijziging wordt echter gerealiseerd, dat er niet meer bijgedragen hoeft te worden. Dat past in het beleid om werkgever te ontlasten in de pensioensfeer in de huidige tijden, maar verlegt wel het risico naar de werknemer. Veronderstel dat de werknemer kiest voor een waardeoverdracht, waarbij er sprake is geweest van een op het moment van overdracht onvoldoende financiering door de werkgever. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als de werknemer dan alleen maar de gefinancierde waarde meekrijgt, dan draagt hij of zij dus zelf het risico van de te lage financiering. In de huidige tijd met dalende rentes is dat risico fors aanwezig.

De werknemer loopt dan ook het risico van insolvabiliteit van de werkgever en zelfs zou gesteld kunnen worden dat de werknemer de dupe wordt van het incassobeleid van de pensioenuitvoerder. Immers, als er onvoldoende door de werkgever is betaald, bijvoorbeeld omdat er haperingen zitten in de incasso van de pensioenuitvoerder, dan hoeft de pensioenuitvoerder toch niet meer over te dragen dan het gefinancierde gedeelte.

De Staatssecretaris geeft wel aan, dat een risico inventarisatie voor de werknemers zal worden uitgevoerd waarbij gekeken zal worden of de werknemer niet meer risico’s gaat lopen door een wijziging van het systeem van waardeoverdracht. Het antwoord daarop is eenvoudig: als er geen waarborgen komen, dan nemen de risico’s onevenredig toe ten opzichte van de voordelen van vereenvoudiging.

Zeker als ik daarbij het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2012 betrek, waarin de Hoge Raad oordeelde, dat een werknemer die door toedoen van de werkgever niet bij een pensioenuitvoerder wordt aangemeld tóch pensioenaanspraken opbouwt, ook als er door de werkgever dus geen premies zijn voldaan. Het incassorisico lag hierdoor volledig bij de pensioenuitvoerder. Door de voorgestane wijzigingen nu, komt het risico weer volledig bij de werknemer te liggen: immers als de pensioenuitvoerder alleen maar de gefinancierde waarde hoeft over te dragen, dan valt er in een dergelijke situatie niets over te dragen en is waardeoverdracht een wassen neus geworden. Voordien moesten de opgebouwde aanspraken overgedragen worden en bleef het innen van de premie de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder. Moet u nu als werknemer dan zelf maar de premies alsnog gaan innen bij uw voormalige werkgevers? Ook bij die werkgever van 20 jaar geleden nog?

Vanuit het perspectief van de pensioenuitvoerders is het in elk geval wel een vereenvoudiging, maar als ik de brief van de Staatssecretaris goed begrijp was dat nou niet direct de doelgroep die gebaat moest zijn met de vereenvoudiging…

Laat u in elk geval steeds bij iedere mogelijke waardeoverdracht goed adviseren door een pensioendeskundige, ze zijn er voor u!

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas