Artikel Overgeld.nl: Wat staat er te gebeuren in 2011?

2011 wordt een belangrijk jaar in pensioenland, er staat op alle fronten veel te gebeuren. Ik zet ze op een rij voor u.

Het belangrijkste besluit dat dit jaar genomen moet worden is natuurlijk de definitieve verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Dat is dan een historisch moment. Allereerst omdat er voor het eerst sinds de introductie van de AOW (ruim 50 jaar geleden) aan de AOW-leeftijd wordt getornd. Maar ook omdat het – in het vergrijzigingsaspect – voor het eerst een besluit is waardoor werknemers niet eerder dan 65 jaar kunnen/moeten/mogen stoppen maar juist geacht worden langer door te gaan. Uiteraard met de (vrijwillige) keus om toch wel op of zelfs nog eerder dan 65 jaar met pensioen te gaan, maar dan wel voor eigen rekening.

Ook de reguliere pensioenleeftijd van uw werkgeverspensioen zal omhoog gaan. Ik ben benieuwd of ‘ze’ de keus durven te maken om in 1x naar 67 jaar te gaan of dat ze – door de PVV afgedwongen in het reageerakkoord – maar naar 66 jaar gaan.
Als dat niet in één keer gebeurt moeten we vervolgens over een paar jaar van 66 naar 67 jaar, met alle uitvoeringsconsequenties van dien en dus extra kosten.
Gezien de sterk toegenomen levensverwachting zoals eind vorig jaar bleek, lijkt mij een snelle stap naar 67 noodzakelijk.

Vervolgens zullen er vele besluiten genomen moeten worden bij pensioenfondsen. Over de governance (is een fonds voldoende ‘in control’), de deskundigheid van de bestuurders en de vertegenwoordiging van gepensioneerden. Dat de governance naar een hoger niveau moet en de deskundigheid ook mag duidelijk zijn, iedereen kan daar alleen maar vóór zijn. Dit vergt dan overigens ook een strenge(re!) toezichthouder (zowel de AFM als DNB).
Ook zal er goed gekeken worden naar de te hanteren rekenrente die zoals u weet alles bepalend is voor de dekkingsgraad en dus voor een eventueel afstempelen en /of indexatie.

Tot slot, eigenlijk ook nog in 2011, wordt met ingang van 2012 een nieuwe Wet Financieel Toezicht vergunning Pensioenverzekeringen geïntroduceerd. Een échte pensioenadviseur is dan écht goed en acteert dan én op HBO-niveau én werkt natuurlijk op uurbasis (in plaats van provisie).

Feitelijk valt dit allemaal terug te brengen tot 3 zaken: - hoe ver reikt de solidariteit nog, - pensioen moet in alle geledingen professioneler en – u krijgt (veel) meer eigen individuele verantwoordelijkheid voor úw pensioen. In dat kader is het dus goed dat de info-site: www.mijnpensioenoverzicht.nl nu echt actief is. En ondanks de kritische reacties hier en daar denk ik wel degelijk dat deze site een mijlpaal is in pensioenland en het verdient om zeer positief benaderd te worden. Dat de site nog verfijnd en uitgebreid etc. moet worden is logisch, het is nog ook nog maar een begin. Tot mijn grote vreugde zag ik inmiddels diverse reclames voor de site. Hebt u al een kijkje genomen?

Kortom, het gaat allemaal de goede kant op! Het moet mijns inziens echter wel sneller, in 2011 moeten we dus echt meters maken. Blijft u dus vooral kritisch op alles wat er gebeurt. Het is tenslotte uw pensioengeld en daar moeten ‘wij’ zeer zorgvuldig mee omgaan.

Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie