Artikel Overgeld.nl: Zekerheid pensioen verhoogd!

Staatssecretaris Klijnsma heeft de contouren van het zogenaamde nieuwe Financiële ToetsingsKader onthuld. Er komen feitelijk twee mogelijkheden voor pensioenfondsen.

Of ze doen wat ze beloven, of ze geven u wel een vaste pensioenpremie, maar dan bent u niet zeker van de hoogte van het pensioen. Dat blijkt dan pas definitief op de pensioendatum (een goede indicatie kan uiteraard wel gegeven worden).

Een paar aandachtspunten. De buffers moeten hoger, niet 105 maar 110%. En als er een tekort is, dan wachten we niet 3-5 jaar tot het beter gaat, maar wordt direct het pensioen verlaagd. Dat spreiden we wel over 10 jaar. Alleszins reëel en fair lijkt mij.

Als een pensioenfonds verder rekening wil houden met een toekomstig (hoger) rendement dan mag dat, maar moet wel de inflatieaanpassing worden ingebouwd. Dit verhoogt wel het risico, immers iedereen weet dat rendementen uit het verleden géén garanties geven voor de toekomst. En natuurlijk moet er voldoende rekening worden gehouden met de stijgende levensverwachting.

De andere manier is dat u een vaste premie krijgt per jaar. Dat geld kan dan collectief belegd worden. De werkgever draagt dus geen enkele verantwoordelijkheid meer voor uw pensioen Dat hoeft niet ‘erg’ te zijn. Uiteindelijk gaat het er om hoeveel u krijgt. Een hoge vaste premie en rekening houden met een realistisch rendement levert ook een goed te voorspellen pensioen op.

Verder blijft hoog op de agenda staan hoe ZZP-ers hun pensioen – beter – kunnen opbouwen. Dat is een beetje raar vind ik, immers er zijn toch al afspraken over het nieuwe ZZP-pensioenfonds? Daarnaast worden er voldoende goede nieuwe ZZP-initiatieven ontplooid. Onlangs nog door BrightNL (hetpensioenvoorzelfstandigen.nl). Daar kun je als ZZP-er ‘gewoon aandeelhouder’ worden van je ‘eigen’ ZZP-pensioen! Ze zijn nog aan het crowdfunden begreep ik, dus grijp uw kans.

Hoe we beter met de doorsneepremie - iedereen betaalt even veel -, moeten omgaan, komt in de brede maatschappelijk discussie over ons pensioenstelsel aan bod. In toenemende mate komt de (perverse?) solidariteit (tussen jong/oud, man/vrouw en laag/hoog opgeleiden) van ons stelsel onder de aandacht. Uit het onlangs bekend geworden CPB-onderzoek blijkt dat jonge, minder verdienenden, juist de hogere verdienenden subsidiëren. Ik vraag me af of dat de bedoeling is van solidariteit.

Het nieuwe Financiële ToetsingsKader geeft maatregelen voor de korte termijn. Prima start. We moeten immers ergens beginnen. Als dit gecombineerd wordt met meer individuele keuzemogelijkheden, dan komt het wel goed. Los daarvan wordt het of langer doorwerken voor een goed pensioen. Of, korter en dan genoegen nemen met een lager pensioen. Volgens mij zit dé oplossing gewoon ergens in het midden. Eerder parttimen en langer (ook parttime) doorwerken. Maar goed, vrijheid blijheid, laat iedereen daar zelf over beslissen.

Dat geldt tot slot ook voor de keus om met pensioengeld de hypotheek af te lossen. Werk het uit, maak keuzes en laat iedereen zelf beslissen zou ik zegen!

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas