Artikel Overgeld.nl: Zelf beslissen over je pensioen. Já, ik heb er zeker wel iets over te zeggen!

In mijn vorige column schreef ik al over enkele bevoegdheden van de werknemer om zelf iets te zeggen te hebben in zijn of haar pensioenregeling. Dat was voornamelijk op het punt van de door de werkgever in het leven te roepen pensioenregeling, de deelname daaraan (of juist niet) en de bevoegdheid om wijzigingen wel of niet te moeten accepteren of weigeren.

De werknemer heeft echter vaak nog meer mogelijkheden binnen de pensioenregeling zelf. Óók als het gaat om bijvoorbeeld een door een bedrijfstakpensioenfonds uitgevoerde, verplicht gestelde pensioenregeling.

In dergelijke pensioenregeling zitten over het algemeen ook een aantal vrijwillige modules, waarbij de werknemer de keuze heeft om wel of niet er aan deel te nemen. Die keuze kan overigens weer door de werkgever worden ingeperkt indien het gaat om modules die de werkgever wél eerst toe moet staan voor zijn onderneming, alvorens de werknemers kunnen kiezen voor deelname aan die vrijwillige module.

Als er geen sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling, dan is het nog meer mogelijk om de pensioenregeling voor de werknemer ‘custom fit’ te maken. Zo kan het zomaar zijn, dat de werknemer helemaal geen behoefte heeft aan een nabestaandenpensioen en daar dus ook geen geld in wil steken. Wellicht wil de werknemer de volledige premie veel liever besteden aan een zo hoog mogelijk ouderdomspensioen of een verhoging van het standaard percentage van een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Soms heeft een werknemer bijvoorbeeld ook geen behoefte aan de verzekering van een ANW-hiaat. Het is immers mogelijk dat er geen partner en kinderen zijn, dan wel voorziet de partner volledig in een eigen inkomen. Als een werknemer er overigens expliciet voor kiest om geen nabestaandenpensioen te nemen, dan zal de werknemer, maar ook de partner, daar uitdrukkelijk afstand van moeten doen en dat bezegelen met een handtekening van werknemer én partner.

Bij een beschikbare premieregeling, de zogenaamde premieovereenkomst, kan aan de werknemer een meer of minder vergaande bevoegdheid worden toegekend om zelf invloed te hebben op de wijze waarop en fondsen waarin de premies worden belegd.

Dat is heel bevorderlijk voor het pensioenbewustzijn van de werknemers, maar bergt ook risico’s in zich.

Als een werkgever een pensioenovereenkomst met de werknemers sluit in de vorm van een premieovereenkomst, dan kan de werkgever er niet mee volstaan om alleen zijn deel van de premie te voldoen. Er bestaat ook een zekere zorgplicht van de werkgever, voortvloeiend uit het goed werkgeverschap, welke inhoudt, dat de werknemer ook beschermd wordt in zijn keuze voor beleggingen van de pensioengelden. Zo kan een werknemer op jonge leeftijd meer risico’s nemen met de pensioengelden dan een oudere werknemer. De lengte van de beleggingshorizon beperkt de vrijheid en risico’s die genomen kunnen worden. De werkgever zal er voor moeten zorgen, dat de werknemers daar wel voor worden beschermd. Dat ze bijvoorbeeld tijdig worden gewaarschuwd om prudenter te gaan beleggen en niet meer al te grote risico’s gaan lopen. Anders bestaat immers het risico, dat er geen of onvoldoende pensioengelden meer aanwezig zullen zijn om op de pensioendatum een ouderdomspensioen en bijbehorend nabestaandenpensioen aan te kopen. De werkgever moet er samen met de pensioenuitvoerder voor zorgen, dat dit risico binnen het kader van de pensioenregeling beheersbaar blijft. Zo kan een werkgever, om de risico’s al enigszins te beperken bijvoorbeeld in overleg met de pensioenuitvoerder bepalen, dat er slechts belegd kan worden in nader omschreven fondsen. De werkgever kan die fondsen samen met de pensioenuitvoerder uitkiezen en zo de risico’s van ernstig kapitaalverlies voorkomen.

Er zijn dus voor de werknemer veel keuzes mogelijk en dus toch de nodige zeggenschap in de eigen pensioenregeling, zodat deze zo als mogelijk ingericht kan worden op de individuele wensen van de werknemer. En uiteraard zal de werknemer zich er ook in moeten verdiepen en zich laten adviseren. Daar zijn adviseurs voor!

Ik wens u een goed 2015!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas