Artikel Overgeld.nl:Pensioenruimte fors beperkt

Het 2e Kabinet Rutte ‘hakt’ stevig in de fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Niet alleen gaat het opbouwpercentage fors omlaag, er gaat 25% vanaf (van 2% bij eindloon naar 1,5% en van 2,25% bij middelloon naar 1,75%), maar ook de maximale opbouw wordt beperkt tot € 100.000. Dat geldt niet alleen voor pensioen, maar ook de lijfrenteopbouw en de mogelijkheden voor de fiscale oudedagsreserve worden gelijkelijk beperkt.

Tot slot wordt de vitaliteitsregeling niet geïntroduceerd. Dát heeft dus echt geld gekost, immers hij zou pas per 2013 worden ingevoerd.
Omdat ook de mogelijkheden om belastingvrij te sparen voor de aflossing van het huis al zijn afgeschaft wordt de totale fiscale speelruimte snel kleiner.
De vraag is of het echt erg is? Het antwoorde is nee!

Hoewel vanuit een internationale kijk juist wordt aangedrongen op meer fiscale mogelijkheden om een oudedagsvoorziening op te bouwen, moet aangetekend dat dat juist is in landen waar nog nauwelijks (kapitaalgedekt) wordt gespaard. Nederland heeft dat punt natuurlijk al lang bereikt. En is dus toe aan de volgende stap.

Allereerst het opbouwpercentage. Op basis van 35 arbeidsjaren levert dat nog altijd een pensioen op van ongeveer 50%, bij langer (door)werken komt de heilige 70%-norm al snel weer dichtbij. Dat lijkt mij dus ruim voldoende.

Verder is de grens van € 100.000 natuurlijk ruim genoeg. Allereerst kan iedereen echt wel goed rondkomen van een pensioen tussen de € 50.000 en € 70.000. Vervolgens is dan de vraag of ‘we’ een fiscaal voordeel moeten geven als iemand meer pensioen wil opbouwen. Tot slot moet een werknemer zelf de vraag stellen of hij wel meer geld wil ‘vastleggen’ als pensioen (dat je immers in jaarlijkse uitkeringen krijg ‘tot de dood er op volgt’), in plaats van gewoon sparen in Box III.

Er zit maar een nadeel aan Box III op dit moment en dat is dat een fictief rendement van 4% wordt gehanteerd (wel weer belast dan tegen ‘maar’ 30%).

Alles afwegende zijn het geen onlogische keuzes. Voor werknemers is het goed om te zorgen dat ze (op z’n minst een deel van) de werkgeverspensioenbesparing krijgen. Dat werkgevers deze mogelijkheden met beide handen aangrijpen om hun pensioenkosten stevig te beperken mag ook logisch zijn. Dat wordt nog stevig onderhandelen de komende tijd!

Tot slot wordt wederom bevestigd dat iedereen nu echt zelf de regie over z’n oudedagsvoorziening moet nemen wil hij uitkomen op het pensioen dat gewenst wordt. Noch de overheid, noch de werkgever en indien gescheiden ook je (ex-)partner zorgen voor je!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie