Artikel Rendement: De individuele waardeoverdracht

Na enig zoekwerk heeft u eindelijk een geschikte kandidaat gevonden voor een functie binnen uw bedrijf. U heeft deze kandidaat aangenomen. Deze nieuwe werknemer wil nu gebruik maken van zijn wettelijk recht op waardeoverdracht. Wat betekent dit voor u?

Wettelijk recht op waardeoverdracht
Vanaf 8 juli 1994 heeft een werknemer een wettelijk recht op individuele waardeoverdracht. De werknemer neemt dan zijn pensioenaanspraken die zijn opgebouwd in de oude regeling mee naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. De pensioenaanspraken van deze werknemer zijn dan verzekerd bij één pensioenuitvoerder. Daarnaast zijn de voordelen van de nieuwe regeling ook van toepassing op de pensioenaanspraken die zijn overgedragen.

Voor deze waardeoverdracht zijn reken- en procedureregels opgesteld. Deze reken- en procedureregels geven aan hoe een individuele waardeoverdracht zou moeten verlopen. De opzet van deze regels was dat de aanspraken op pensioen bij de oude en nieuwe werkgever (indien deze identieke regelingen hebben) gelijk blijven.

Rekenrente
De rekenregels gaven aan dat bij de bepaling van de waarde die aan de nieuwe uitvoerder wordt overgedragen een standaard rekenrente van 4% moet worden gehanteerd. Men gaat er derhalve vanuit dat over het kapitaal 4% rendement per jaar gemaakt wordt. Zo wordt bepaald wat de uitvoerder nu aan kapitaal nodig heeft om de pensioenaanspraken in de toekomst uit te kunnen keren. Als er in werkelijkheid meer kapitaal is opgebouwd dan via de rekenregels wordt overgedragen krijgt de oude werkgever het restant terug. Is er echter minder opgebouwd, dan zal de oude werkgever nog een aanvullende koopsom moeten betalen aan de oude uitvoerder.

De oude uitvoerder draagt nu de pensioenaanspraken over aan de nieuwe uitvoerder. De nieuwe uitvoerder bepaalt wat de koopsom voor deze pensioenaanspraken zal zijn. Hierbij zijn echter geen standaardtarieven vastgesteld, maar gelden de tarieven zoals afgesproken in het contract tussen de uitvoerder en de werkgever. Indien de koopsom voor deze pensioenaanspraken hoger is dan de waarde die is overgedragen, zal de nieuwe werkgever een aanvullende koopsom moeten betalen. Is de koopsom lager dan de waarde die is overgedragen, dan zal de werknemer extra pensioenrechten krijgen.

Bij de invoering van het wettelijk recht op waardeoverdracht en de bijbehorende rekenregels, waren de verschillen in de overdrachtswaarde, de betaalde koopsom van de oude werkgever en de koopsom bij de nieuwe uitvoerder niet groot. De tarieven van de uitvoerders waren destijds ook gebaseerd op een rekenrente van 4%.

Pensioenwet
Met de invoering van de Pensioenwet zijn ook de rekenregels voor het wettelijk recht op waardeoverdracht iets gewijzigd. Er wordt niet meer van een vaste rekenrente uitgegaan, maar van de marktrente van het desbetreffende jaar. Daarnaast hanteren verzekeraars al enige jaren een rekenrente van 3%. Door een lagere rekenrente is een groter kapitaal benodigd om dezelfde pensioenaanspraken te kunnen financieren.

De rente in het wettelijk tarief in 2010 bedroeg 4,122%. De overdrachtswaarde werd in 2010 derhalve berekend op basis van 4,122%. Deze marktrente ligt een behoorlijk stuk boven de rekenrente die gehanteerd wordt binnen een contract bij verzekeraars. Verzekeraars rekenen namelijk met 3%.

Indien een werknemer uit dienst gaat en waardeoverdracht doet, betekent dit dat u waarschijnlijk meer heeft betaald dan de waarde die wordt overgedragen. Het verschil zal aan u worden gerestitueerd.

Echter als u deze werknemer heeft aangenomen, zal de waarde die is overgedragen waarschijnlijk een stuk lager zijn dan de koopsom die de pensioenuitvoerder voor deze aanspraken zal vragen. Dit betekent dat u als nieuwe werkgever een aanvullende koopsom zal moeten betalen.

Financiële crisis
Door de financiële crisis is de marktrente gedaald. De rente in het wettelijk tarief is in 2011 gedaald tot 2,984%. Bij een waardeoverdracht zal de overdrachtswaarde in 2011 worden berekend op basis van 2,984%, terwijl bij de koopsom rekening is gehouden met 3% rekenrente. Indien uw werknemer nu uit dienst gaat en gebruik maakt van zijn wettelijk recht op waardeoverdracht, zal de overdrachtswaarde waarschijnlijk lager zijn dan de betaalde premies. U, als oude werkgever moet nu een aanvullende koopsom betalen aan uw uitvoerder.

Indien u deze werknemer in dienst neemt, zal de overdrachtswaarde waarschijnlijk hoger uitvallen dan de koopsom die de uitvoerder zal vragen. Dit betekent dat u geen aanvullende koopsom hoeft te betalen. De werknemer zal extra aanspraken ontvangen.

Conclusie
De overdrachtswaarde is afhankelijk van de marktrente in het desbetreffende jaar. De aanspraken zelf worden berekend tegen een rekenrente van 3%. Als de marktrente boven de 3% staat, heeft de oude werkgever waarschijnlijk meer betaald dan zal worden overgedragen aan de nieuwe uitvoerder. Dit betekent dat de oude werkgever het verschil gerestitueerd krijgt. De nieuwe werkgever daarentegen moet een aanvullende koopsom betalen omdat de koopsom hoger is dan de over te dragen waarde.

Bij een lage marktrente, minder dan 3%, zal de over te dragen waarde hoger zijn dan wat de oude werkgever heeft betaald. De oude werkgever zal een aanvullende koopsom moeten betalen. Omdat de over te dragen waarde hoger is dan wat de nieuwe uitvoerder heeft berekend voor de koopsom, betaalt de nieuwe werkgever geen aanvullende koopsom. Voor het verschil krijgt de werknemer extra aanspraken.

Karla Fluks is pensioenadviseur bij Akkermans & Partners te Tilburg corporatepensions@akkermans.nl

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie