Artikel Rendement: Wat is pensioen?

Vanuit de overheid ontvangt u een AOW-uitkering vanaf de pensioendatum – nu nog 65 jaar. Daarnaast heeft uw werkgever de mogelijkheid om u ouderdomspensioen toe te zeggen. Heeft uw werkgever u dit pensioen toegezegd, dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum naast een AOW-uitkering ook een uitkering voor ouderdomspensioen. Deze uitkering ontvangt u levenslang.

Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen is een uitkering voor later waar u nu voor spaart via uw werkgever. Dit is mogelijk indien uw werkgever u en uw collega’s een pensioentoezegging heeft gedaan. Deze moet binnen eenzelfde functiegroep binnen het bedrijf voor iedereen gelijk zijn.

Wat u jaarlijks opbouwt via uw werkgever is afhankelijk van een aantal factoren. De opbouw is afhankelijk van uw salaris, maar ook of u parttime of fulltime werkt. Indien u parttime werkt ontvangt u naar rato pensioen. Daarnaast hangt het pensioen ook af van wat uw werkgever u heeft toegezegd. U kunt dus niet onbeperkt pensioen opbouwen.

Uitvoerder
U kunt pensioen opbouwen bij verschillende uitvoerders, namelijk bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar. Uw werkgever kan verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op bij dit pensioenfonds. Als uw werkgever niet verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds, kan uw werkgever het pensioen verzekeren bij een verzekeraar. Een werkgever kan er ook voor kiezen om zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds, of als u bij een grote werkgever werkt, heeft uw werkgever misschien een eigen ondernemingspensioenfonds.

Soorten toezeggingen
Uw werkgever kan kiezen voor verschillende soorten pensioentoezeggingen. Hij kan u een pensioen toezeggen waarbij de uitkering gegarandeerd is. U bouwt dan jaarlijks een gedeelte van deze uitkering op. U weet nu al wat de hoogte van uw uitkering is welke u vanaf uw pensioendatum gaat ontvangen.

Er zijn grofweg twee verschillende regelingen. De meest voorkomende is de middelloonregeling. In de middelloonregeling bouwt u elk jaar een stukje pensioen op over het jaarsalaris in het desbetreffende jaar. U bouwt dus pensioen op over uw gemiddelde salaris. Daarnaast is er ook nog de eindloonregeling. In de eindloonregeling bouwt u pensioen op over het laatst genoten salaris.

Beschikbare premie
Uw werkgever heeft echter ook de keuze om u een jaarlijkse premie toe te zeggen. Deze premie wordt belegd. Op de pensioendatum is dan een kapitaal ontstaan. Voor dit kapitaal moet u op de pensioendatum een uitkering aankopen. U weet nu nog niet wat de hoogte van uw uitkering is op de pensioendatum, dat weet u pas op pensioendatum. Wel kan er natuurlijk een goede indicatie worden gegeven.

De eigen bijdrage
Uw werkgever heeft u pensioen toegezegd, maar betaalt u hier ook zelf voor? Indien uw werkgever een pensioentoezegging heeft gedaan aan u en uw collega’s, moet uw werkgever u en uw collega’s (verplicht) aanmelden. U bent dus verplicht deelnemer in de pensioenregeling.

Uw werkgever kan besluiten dat hij niet alleen voor de kosten betaald, maar dat u ook een bijdrage in de kosten levert. Deze bedragen worden dan ingehouden op uw bruto loon. Deze bijdrage is voor iedereen een gelijk percentage, meestal een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dan uw salaris minus een bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat u na pensioendatum ook een AOW-uitkering ontvangt.

Conclusie
Via uw werkgever bouwt u een levenslange uitkering op vanaf uw pensioendatum. Afhankelijk van de toezegging, gegarandeerd pensioen of een premie, weet u nu al of op de pensioendatum hoeveel pensioen u ontvangt. Het pensioen ontvangt u rechtstreeks van de (gekozen) uitvoerder.

Karla Fluks, Akkermans & Partners te Tilburg, corporatepensions@akkermans.nl.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas