Artikel Tips & Advies: De toekomst van ons pensioen?

De Commissie Goudswaard heeft de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel onderzocht. Haar conclusie is duidelijk. In de huidige vorm is ons stelsel niet langer te handhaven. Of de pensioenpremies moeten fors omhoog, maar dat is niet wenselijk. Dus moet de pensioenambitie lager: een hogere pensioenleeftijd, een lager opbouwpercentage en minder zekerheid. Dit zal vooral gevolgen hebben voor het pensioen van ‘gewone’ werknemers. Maar het raakt - ook al zij het in mindere mate - wel degelijk DGA’s en zelfstandig ondernemers. U kunt echter maatregelen nemen.

In eerste instantie zal de pensioenleeftijd worden verhoogd naar minimaal 67 jaar, en waarschijnlijk daarna nog verder. Vervolgens zal ook het opbouwpercentage worden verlaagd. Nu is dat nog maximaal 2% (bij eindloon), dat wordt wellicht ‘maar’ 1,50%. De nieuwe pensioennorm is dan niet 70% van het (laatst)verdiende salaris waarover altijd gesproken wordt, maar nog maar 50%. Voor werknemers zal vooral ook de zekerheid van inflatiecorrectie worden aangepast. Dat raakt een DGA minder. Bij pensioen in eigen beheer mag nu ook al niet (fiscaal ) rekening worden gehouden met de kosten voor inflatiecorrectie. Ook moet de feitelijke uitbetaling van deze inflatieverhoging toch al uit ‘de eigen BV’ komen. Is het geld - omdat er onvoldoende rendement wordt gemaakt - er niet, dan kan het ingegane pensioen niet worden verhoogd.

Het gevolg is dat ook de pensioenopbouwmogelijkheden voor DGA’s zullen worden beperkt. Vermoedelijk zal dat al aanzienlijk sneller gebeuren dan pas in 2020, als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar (en in 2025 naar 67).

Uiteraard is het zo dat opgebouwde pensioenrechten altijd behouden blijven, het heeft dus alleen effect voor de toekomstige opbouw.

Er zijn dan twee opties. Of u laat het over u heen komen. Of u onderzoekt of u niet versneld pensioen kunt opbouw, immers, opgebouwde rechten blijven altijd in stand.

Twee tips hierbij. Inkoop dienstjaren (zie hiervoor ook Tips & Advies 2009). U mag over uw dienstjaren doorgebracht bij vorige werkgevers toch - in uw huidige BV - pensioen opbouwen, en ook nog eens gerelateerd aan uw huidige (ongetwijfeld hogere) inkomen.
Verder kunt u uw huidige pensioenregeling wellicht toch nog verbeteren: een lagere
AOW-inbouw, een hoger opbouwpercentage en vooral ook een hoger pensioengevende beloning. Uw salaris verhogen - en daarover pensioen opbouwen - in combinatie met een eigen pensioenbijdrage is hierbij dé kans. Niet meer loonbelasting, wel meer pensioen én een aftrekbare last voor de vennootschapsbelasting.

Streamer: Nóg meer eigen verantwoordelijkheid is onoverkomelijk. Snel meer pensioen opbouwen kan verstandig zijn. Nu kan het nog!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie