Artikel Tips & Advies: Een contra-verzekering, nut of noodzaak?

Wat is een contra-verzekering? Stel u stort uw opgebouwde pensioenkapitaal vanuit uw eigen BV af bij een verzekeraar. U krijgt dan recht op een levenslange pensioenuitkering. Maar helaas, een dag later komen u én uw partner te overlijden. Dan vervalt het kapitaal aan de verzekeraar. Dat is inherent aan verzekeren. Immers, u overlijdt statistisch te vroeg, maar daartegenover staat dat een andere verzekerde juist 100 wordt, terwijl de statische overlijdensleeftijd circa 85 jaar is. Tegenover de kans op vroegtijdig overlijden staat de afdekking van het langleven risico.

Maar, deze rationele analyse laat onverlet het feit dat u bij vroegtijdig overlijden ‘uw’ geld kwijt bent. Daarvoor kunt u, of beter, uw kinderen een zogenaamde contra-verzekering sluiten. Uw kinderen sluiten dan een (dalende) risicoverzekering op uw (en uw partners) leven. Mocht u komen te overlijden voordat u de statistisch veronderstelde leeftijd bereikt, dan betaalt de verzekeraar een eenmalige uitkering aan uw kinderen.

Of uw kinderen betalen de premie (dat kan middels een jaarlijkse premie of een eenmalige koopsom) zelf of ze krijgen van u het geld hiervoor geschonken. Vaak past dit prima binnen de schenkingsvrijstelling van de Successiewet.

Een voorbeeld.
Koopsom pensioen: € 500.000.
Jaarlijkse uitkering: € 30.000.
Koopsom contra-verzekering: € 25.000 (te verdelen over uw 2 kinderen).
Dekking: 14 jaar en 3 maanden.
U komt na 5 jaar te overlijden, samen met uw partner.
De contra-verzekering keert dan belastingvrij € 325.000 uit aan uw kinderen!

Als u komt te overlijden dan is de contra-verzekering een ‘prima’ investering geweest. Als u niet komt te overlijden voor de einddatum van de verzekering, bent u de koopsom van € 25.000 plus het gemiste rendement daarover kwijt!

Kan een contra-verzekering ook met uw eigen BV of met een Pensioen Stichting?

Ja, dat kan. Maar in ieder geval bij de BV zal de contra-verzekering dan onder de zogenaamde ter beschikkingsregeling vallen. Dat betekent dat de ‘opbrengst’ dan toch progressief belast is in Box I. Ook een contra-verzekering met een Pensioen Stichting kan – afhankelijk van de exacte situatie – op dezelfde manier worden beoordeeld door de fiscus.

Conclusie. Een contra-verzekering kan in bepaalde gevallen wenselijk zijn. Kijkt u er wel met een rationele blik naar en weegt u premie goed af ten opzichte van de kans op een uitkering.
Als u ‘beide heren’ wilt dienen dan moet u dus eigenlijk uw pensioen onderbrengen bij een verzekeraar. Het langlevenrisico is dan afgedekt en het is gemakkelijk. U en uw partner zijn verzekerd van een veilig, levenslang pensioen. Dat daar (stevige) kosten tegenover staan van de verzekeraar en voor de ‘garantie’ mag duidelijk zijn. Uw kinderen sluiten dan een contra-verzekering. Mocht u toch ‘te snel’ komen te overlijden dan ‘krijgen’ zij feitelijk uw resterende pensioengeld. Komt u niet te overlijden, tja, dan bent u ook dat geld kwijt, maar dat is all in the game.

Streamer: Een contra-verzekering blijft een emotie-verzekering. Dat laat onverlet dat het interessant kan zijn voor u, gezien úw emotie over úw pensioen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie