Artikel Tips & Advies: Is het zoals het moet zijn?

Het is van steeds groter belang om te zorgen dat het pensioen is geregeld zoals het moet en zoals het gewenst is. Nu de druk in pensioenland toeneemt: de vergrijzing begint op stoom te komen, dus steeds meer pensioenuitkeringen, het gaat om steeds meer geld, de individualisering (en dus ‘hebzucht’) gaat voort en de aandacht voor pensioen is groot, wordt ‘papieren geld’ ‘echt geld’. Een aantal voorbeelden.

DGA
In heel veel pensioentoezeggingen is een nabestaandenpensioen toegezegd dat, als het voor de pensioendatum ingaat, jaarlijks met 3% stijgt (om de inflatie te compenseren). Als er dan wel een verzekering is, maar die blijkt onvoldoende te zijn, dan moet de BV het verschil betalen. Na overlijden worden de aandelen van de BV vaak overgenomen/verkocht, waardoor het extra stuk pensioen direct gefinancierd moet worden.
De koopsom voor een 45-jarige, met een nabestaandenpensioen van € 50.000, voor 3%-stijging is maar liefst zo’n half miljoen (afhankelijk van de exacte marktrente).

Lage marktrente
Nu de marktrente heel laag is, is het goed om te onderzoeken of de verzekerde kapitalen/gereserveerde bedragen voldoende zijn.
Zeker als in geval van een echtscheiding of verkoop het pensioen naar een andere BV of verzekeraar gaat, moet het volledige bedrag direct aanwezig zijn.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Hetzelfde geldt feitelijk voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Omdat dit pensioen maximaal wordt uitgekeerd tot de pensioendatum, daarna gaat immers het ouderdomspensioen in, zal de aanvullende koopsom enigszins meevallen, maar daar tegenover staat - als het pensioen wel verder moet worden opgebouwd tijdens arbeidsongeschiktheid (voortzetting opbouw) – daar ook geld voor nodig is.

Werknemerspensioen
Hetzelfde geldt natuurlijk voor het pensioen dat is toegezegd aan de werknemers. Zeker als het is ondergebracht bij een verzekeraar is het goed om eens per twee jaar te onderzoeken of het nog goed zit. Vaak kan de aanpassing middels toekomstige – dus enigszins gespreide - betaling worden gedaan. Echter bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en op de pensioendatum is het ‘te laat’ en dient er direct gefinancierd te worden.

Conclusie. Het is noodzakelijk om exact in beeld te hebben wat de pensioentoezegging inhoudt. En om precies te weten wat de gevolgen zijn bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering. Nu inventariseren voorkomt problemen achteraf.

Streamer: Een goede analyse bestaat uit 4 stappen: wat is de toezegging, hoe moet die juist worden uitgevoerd, is dat het geval en zo nee, wat is de noodzakelijke oplossing.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie