Artikel Tips & Advies: Pensioen is niet zo moeilijk!

De titel van dit stuk is natuurlijk een beetje uitdagend, maar wel waar. Ik zal 2 voorbeelden geven. Rechtbank Haarlem heeft een uitspraak gedaan waarbij de pensioenaanspraak van een DGA volledig werd belast. De reden was dat hij in de laatste 5 jaar voor pensioendatum zijn salaris van € 45.000 verhoogde tot maar liefste € 160.000 en daarover op basis van een eindloonregeling pensioen had opgebouwd. Iedere deskundige adviseur weet dat een salarisverhoging in die laatste 5 jaar beperkt moet blijven tot zo’n 5%. Over het meerdere ka n wel pensioen worden opgebouwd, maar dan wel op basis van een middelloon- en niet op basis van een eindloonregeling. Waarom dit risico is genomen is de grote vraag. Dit is namelijk basiskennis. Over circa € 2,5 miljoen (!) moet alsnog 52% loonbelasting betaald worden!
Geluk bij een ongeluk was dat de revisierente van ruim 4 ton werd kwijtgescholden.

Een andere situatie betrof die waar in het kader van de verkoop van aandelen een ‘pensioenvoorziening’ was toegezegd. Een paar jaar later (!) werd het afgesproken bedrag aangevuld met rente, middels en stamrechtovereenkomst (die normaliter gegeven wordt als gouden handdruk) vormgegeven. Logisch dat de inspecteur dit niet accepteert, noch als pensioen, noch als gouden handdruk. De voorziening was dus bewoon belast. Formeel zat het geld nog in de BV. Nu het geen echte fiscale voorziening was kan het natuurlijk gewoon afgekocht worden onder ter handstelling van de afkoopsom. Maar toch, de bedoeling van partijen was juist geweest dat de aanspraak niet nu maar later, tijdens de uitkeringsfase vanaf de pensioendatum belast zou zijn. Ook hier verbazingwekkend dat het zo knullig is vormgegeven.

Ik neem aan dat in beide situaties de adviseur een stevige claim om z’n oren krijgt, en terecht.

Pensioen is geen fiscaal speeltje meer. Dat was vroeger al niet zo – ook al was het fiscale motief vaak doorslaggevend – en nu al helemaal niet meer. Pensioen is een oudedagsvoorziening waarbij de eigen BV als verzekeraar optreedt. Dit moet zowel fiscaal- als civieljuridisch – dus met de juiste documenten – worden vastgelegd en uitgevoerd. Juist nu de DGA meerdere petten opheeft moet dat extra zorgvuldig. Goede adviseurs bewaken de DGA dan ook met kennis voor te veel opportunisme. Pensioen is inmiddels echt niet meer zo moeilijk. Er is maar één aspect echt moeilijk en dat is waar levert mijn geld het meeste rendement op tegen het minste risico. Maar ook dat is een kwestie van zorgvuldige keuzes maken. Hoe hoger het rendement hoe hoger het risico.

Streamer: Nu in het kader van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar toch weer de hele pensioensituatie tegen het licht moet worden gehouden is het goed om dit zeer kritisch te doen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie