Artikel Tips & Advies: Toch maar meer pensioen?

Inkoop dienstjaren levert niet alleen meer pensioen op, maar geeft ook een direct fiscaal voordeel in uw BV. En, met het oog op de ontwikkelingen in pensioenland - denkt u aan de verhoging van de AOW-leeftijd - is iets meer pensioen nooit weg!

Inkoop dienstjaren kan al sinds 1999, de zogenaamde ‘Witteveen-wetgeving’. Als u ooit ergens hebt gewerkt en in relatie tot uw huidige inkomen, geen of te weinig pensioen hebt opgebouwd, kunt u ‘dienstjaren’ inkopen.

Een voorbeeld.
U heeft vanaf uw 21e jaar gewerkt en bouwt pas pensioen op vanaf uw 25e, hetgeen vroeger gebruikelijk was. Dat hebt u gedaan tot uw 40e, toen bent u zelfstandig ondernemer geworden. U bent nu 53 jaar en werkt in uw eigen BV, dat doet u vanaf uw 45e.
Uw pensioengevend salaris bedraagt nu € 70.000. In de jaren tussen 21 en 25 hebt u helemaal geen pensioen opgebouwd en tussen uw 25e en 40e maar over een salaris van € 50.000. Dan kunt u aan extra pensioen opbouwen over de jaren tussen 21 en 25: 4 x 2% x € 70.000 =
€ 5.600. Daarnaast over de jaren 25-40, 15 x 2% x (€ 70.000 -/- 50.000) = € 6.000. Samen dus € 11.600 (een pensioenopbouw die betrekking heeft op 19 jaren).
De extra pensioenlast daarvoor bedraagt al snel zo’n € 90.000. Dat levert u direct een voordeel op van € 22.000 minder aan af te dragen vennootschapsbelasting. Of die u misschien zelfs wel terugkrijgt! En het leuke van pensioenopbouw voor een Directeur-grootaandeelhouder is immers dat dat gewoon in de eigen BV kan (of Holding of aparte Pensioen BV). Het kost u dus niets, maar levert (in elk geval) wel extra cash flow op. Zeker in het huidige economische klimaat is dat nooit weg!

Eén adder(tje) zit er zoals altijd wél onder het gras. De vraag is namelijk of deze last zakelijk is. Althans, dat is de insteek die de fiscus neemt in deze situaties. In ieder geval mag u per jaar dat u (nog) werkt, 1 dienstjaar inkopen. In mijn voorbeeld, mag u in ieder geval dus vanaf uw 53e tot uw 65e, dus nog 12 jaren, inkopen. Uiteindelijk neemt u de last dus toch wel. Echter u wilt natuurlijk de last (en het bijkomende voordeel) in een keer nemen. Dat mag, mits het zakelijk is.

Nu is zakelijkheid een subjectief begrip en kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Ergens ligt de waarheid in mijn voorbeeld tussen 1 en 19 jaar. Uit de inmiddels talrijke uitspraken van zowel gerechtshoven als de Hoge Raad blijkt steeds weer de DGA gelijk te krijgen. Toch blijft de fiscus zich keer op keer verzetten.

Een kwestie van goed onderhandelen dus en zeker niet te snel akkoord gaan met minder dan de volle mep! Formeel durf ik wel te stellen dat er geen enkele fiscale belemmering is om alle dienstjaren in één keer ten laste van de winst te brengen. Immers, u hébt deze jaren toch?

Tot slot nog twee aandachtspunten. Als het gaat om dienstjaren die u hebt gemaakt na 8 juli 1994 moet er sprake – kunnen- zijn van een waardeoverdracht. Omdat een DGA sinds de invoering van de Pensioenwet geen waarde meer kan overdragen, betekent dat concreet dat u ook alle dienstjaren na 8 juli 1994 kunt inkopen, mits u pensioen (als werknemer) hebt opgebouwd. Maar dat zal in bijna alle gevallen zo zijn.

Streamer: Ook over dienstjaren die als gewone werknemer hebt gemaakt mag u toch in u eigen BV pensioen opbouwen. Zelfs over de jaren voor uw 25e!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie