Artikel: Tips & Advies: U & Uw BV: Lijfrente (bij staking)

In de vorige bijdrage bespraken wij de mogelijkheden om via een (reguliere ) lijfrente te sparen voor uw oudedag. Als ondernemer in de IB-sfeer (inkomstenbelasting, dus eenmanszaak, VOF, maatschap) zijn er nog twee mogelijkheden. De (fiscale) oudedagsreserve (FOR) en de stakingslijfrente.

Allereerst de oudedagsreserve. Over een deel van uw winst, 12%, met een maximum van € 11.590 per jaar, hoeft u geen belasting te betalen. U kunt het geld gewoon in uw onderneming houden, gebruiken als werkkapitaal of op de bank zetten. Hierbij is slechts sprake van uitstel van belastingbetaling. Te zijner tijd, bij het vrijvallen van de reserve bijvoorbeeld door het staken van uw onderneming, dient u uiteraard alsnog belasting te betalen over deze winst. Het is dus eigenlijk alleen maar uitstel van belastingbetaling en dus geen échte oudedagsvoorziening.

Als u met onderneming stopt, in het jaar dat u 65 wordt of niet langer ondernemer bent (gelet op het urencriterium) moet u dus alsnog afrekenen met de fiscus. Het is immers feitelijke uitgestelde winst. Op het moment van staken van uw onderneming kunt u of afrekenen met de belastingdienst (tegen het progressief tarief van maximaal 52%) of u kunt de oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. U mag ook over een deel afrekenen en een deel gebruiken voor een lijfrente. Uiteraard moet er dan wel geld zijn om de lijfrente (maar ook de belastingbetaling) te kunnen betalen, houdt u hier dus goed rekening mee.

Als u de onderneming staakt dan realiseert u wellicht de goodwill en hebt u zogenaamde stille reserves in uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat het (bedrijfspand) meer waard is dan de boekwaarde, de bedrijfsauto levert meer op etc. Als u uw bedrijf verkoopt krijgt u ook vaak goodwill (eigenlijk de potentiële toekomstige waarde van ‘uw klanten’). Dit wordt stakingswinst genoemd. Over de stakingswinst moet u natuurlijk ook nog belasting betalen. De stakingswinst kunt u echter ook aanwenden voor het financieren van een lijfrente, de zogenaamde stakingslijfrente. De hoogte van het bedrag dat u mag gebruiken voor een stakingslijfrente hangt voornamelijk af van uw leeftijd en kan maar liefst oplopen tot ruim € 400.000!

Een ‘speciale’ vorm van staken/verkoop van uw onderneming is als u de IB-onderneming inbrengt in een BV. Feitelijk verkoopt u dan uw bedrijf aan de BV (waarvan u zelf de aandelen hebt). Inbreng in een BV kan aantrekkelijk zijn gezien winst(belasting), oudedagsvoorziening en aansprakelijkheid. Uw belastingadviseur/accountant weet hier alles van en kan voor uw situatie doorrekenen wat voor uw situatie voordeliger is. Als u ervoor kiest uw onderneming in te brengen in een BV kunt u bij die (eigen) BV een lijfrente bedingen. Zowel voor het bedrag van de oudedagsreserve als voor de stakingswinst kunt u een lijfrente bedingen. De BV keert te zijner tijd de lijfrente uit aan u (of uw erfgenamen). U mag het geld tot dat moment gewoon gebruiken als werkkapitaal!
Natuurlijk moet u de rechten en verplichtingen van de lijfrente vastleggen in een overeenkomst en moeten de onderliggen de berekeningen kloppen, maar dat is logisch. De aandelen van de BV hoeven ook niet voor 100% in eigen handen te zijn.
Wel van groot belang is dat de BV de onderneming voortzet, alleen dan is de (eigen) BV een zogenaamde toegelaten aanbieder.

Tot slot een aandachtspunt wat vaak fout gaat. Als u de IB-onderneming inbrengt in een BV, en de materiële onderneming (dus het bedrijf zelf) wordt binnen een jaar of 3 doorverkocht dan wordt de lijfrenteaftrek alsnog teruggedraaid. Dat betekent niet alleen progressieve belastingheffing maar tevens het vergoeden van heffingsrente aan de belastingdienst. Krijgt u dus snel een prima bod op de tent en wilt u verkopen dan is vooroverleg met de fiscus aan te bevelen. U dient dan aan te tonen dat ten tijde van de inbreng van de onderneming het voornemen bestond de onderneming voor een periode van minimaal 3 jaren voort te zetten.

Afgezien van de details is dus een oudedagsvoorziening in de vorm van een oudedagsreserve of (stakings)lijfrente in uw eigen bedrijf (IB-onderneming of BV) en prima mogelijkheid en alternatief.

Als u eenmaal de BV hebt opgericht en de onderneming heeft ingebracht kunt u als directeur-grootaandeelhouder en werknemer natuurlijk ‘gewoon’ pensioen opbouwen. De pensioenopbouw kunt u in eigen beheer onderbrengen of extern bij een verzekeraar onderbrengen. .

Streamer: Lijfrente bij uw eigen BV is feitelijk gewoon ‘goedkoop’ werkkapitaal!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie