Artikel Tips & Advies: U & Uw BV: Pensioen en echtscheiding

De koopsom voor het deel van het pensioen dat aan uw ex toekomt, is vaak aanzienlijk hoger dan de helft van de fiscale voorziening.

Als u gaat scheiden dan is de hoofdregel dat de helft van het pensioen toekomt aan uw ex. Deze heeft sinds de Hoge Raad uitspraak in 2007 recht op afstorting van haar deel bij een externe verzekeraar. Dat kan ook naar een eigen - al dan niet daarvoor opgerichte - BV.

Uiteraard hoeft alleen het tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen te worden verdeeld. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden die deze verdeling uitsluiten, speelt dit natuurlijk allemaal niet. Wel komt het dan soms voor dat uw ex een beroep doet op het zogenaamde pensioenverweer. Dat betekent dat ze niet akkoord gaat met de echtscheiding als niet wordt voorzien in een eigen inkomen nadat de alimentatie is geëindigd. Dan kan ze de echtscheiding dus tegenhouden.

Ook moet uw ex haar opgebouwde pensioen natuurlijk met u delen. Dat is een kwestie van rekenen en tegen elkaar wegstrepen. Een voorbeeld.

Stel u bent 45 jaar en hebt 20.000 pensioen opgebouwd, en uw ex 5.000.
Zij heeft recht op 10.000 van u, en u heeft recht op 2.500 van haar. Per saldo krijgt zij dus 7.500 van u. Daarnaast krijgt uw ex altijd het volledig opgebouwd nabestaandenpensioen, ook het deel dat betrekking heeft op de dienstjaren voor het huwelijk.
Normaliter staat het hiervoor gemelde pensioen op de balans voor circa: 105.000. Maar omdat u bij het afstorten ook een direct ingaand nabestaandenpensioen moet financieren (en dat is dus gewoon 70% van 20.000) en omdat het een geïndexeerd pensioen betreft dat aan de inflatie aangepast moet worden, moet u voor haar deel wel ongeveer 80.000 afstorten!

Een pensioenverevening, zo heet het formeel, kunt u op twee manieren doen. Of uw ex krijgt een voorwaardelijk recht. Dat betekent dat zij dit pas krijgt als u op pensioendatum nog leeft en zij ook. Het voordeel hiervan is dat u dit ‘recht terugkrijgt’ als u haar overleeft. Het nadeel is wel dat u toch middels uw pensioen verbonden blijft. En dat is toch eigenlijk niet de bedoeling van een echtscheiding?

De andere mogelijkheid is conversie. Uw ex krijgt dan een eigen recht op pensioen (de rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen als het ware gecombineerd) en u bent definitief van elkaar af. Wel zo makkelijk. Het nadeel hiervan is dan natuurlijk wel dat als u haar overleeft, dat u het pensioengeld definitief kwijt bent!
Het is maar hoe u uit elkaar gaat en wat u wilt. Statistisch gezien, rekening houdend met de gemiddelde levenskansen, is het qua waarde gelijk. Ik zou het wel weten.

Van belang hierbij is nog dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat in sommige gevallen, bijvoorbeeld als de man veel ouder is en juist recht heeft op het pensioen van zijn ex, er verplicht conversie moet plaatsvinden. Anders zou hij pas pensioen krijgen als zijn ex 65 jaar wordt. Maar hij is dan al 75 en kan er nog maar kort van genieten.

Tot slot moet u natuurlijk ook rekening houden met andere oudedagsvoorzieningen, zoals lijrente- en goudenhanddrukpolissen. Deze hoeven niet per se verdeeld, maar uitgaande van een gemeenschap van goederenregime, heeft uw ex wel recht op de helft van de waarde. Dit kan ook verrekend met bijvoorbeeld het huis en/of andere bezittingen.

Kortom, een echtscheiding is vervelend genoeg. Voor de pensioenverdeling zijn goede oplossingen, maakt u daar gebruik van.

Streamer: Het deel van uw ex mag ook naar een eigen door haar opgerichte BV. Dat kan in de onderhandelingen vaak een positief probleemoplossend effect hebben, zeker als uw ex met dat geld een eigen bedrijf wil starten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie