Artikel Tips & Advies: Uitstel van pensioen

De komende jaren wordt het heel normaal om (uw) pensioen uit te stellen. Hoewel het Europees Hof heeft beslist dat dé pensioendatum die is overeengekomen gewoon het einde van de dienstbetrekking mag betekenen, laat dit onverlet dat er steeds meer wensen en mogelijkheden komen om langer door te werken en dus het pensioen uit te stellen. Wel gelden een aantal duidelijk regels. Bij overtreding hiervan zal de hele pensioenaanspraak progressief belast zijn én moet 20% revisierente betaald worden.

De hoofdregel is zowel civieljuridisch als fiscaal dat de pensioendatum zoals vastgelegd in de pensioentoezegging leading is. Verder geldt als uiterste pensioenleeftijd 70 jaar, dan moet het pensioen ingaan. Ook moet het pensioen ingaan als u evenveel pensioen krijgt als u aan inkomen had (de zogenaamde 100% grens). Ook is het logisch dat zolang u werkt, dus ook na de oorspronkelijke pensioendatum, u pensioen mag blijven opbouwen. Zolang u maar onder de100% blijft. Deze 100% is inclusief AOW, maar exclusief bijvoorbeeld uitkeringen uit lijfrentepolissen en gouden handdrukken.

Eigenlijk is er maar één voorwaarde en dat is dat u moet doorwerken. Als u bijvoorbeeld maar voor 50% blijft werken, dan moet ook het pensioen voor 50% ingaan. Daarnaast moet in de pensioentoezegging natuurlijk wel zijn opgenomen dát het pensioen uitgesteld mag worden. Dit mag overigens nog ‘één dag’ voor de pensioeningangsdatum. Ook hoeft u niet te blijven werken in dezelfde functie. U mag dus gerust in een lagere functie (demotie) gaan werken.

Als u nog recht hebt op een overbruggingspensioen (of pre- of vroegpensioen), dus voor de periode tussen 60 en 65, dan kunt u deze rechten omzetten in extra ouderdomspensioen voor de periode na 65 (of zelfs 70 jaar). Ook als dat overbruggingspensioen bedoeld was omdat u nog geen AOW krijgt tot 65 jaar. Als u dan vervolgens gebruikt maakt van de mogelijkheid om de eerste jaren een hogere uitkering te genieten en daarna een lagere (binnen een bandbreedte van 4:3), dan creëert u toch weer een hogere uitkering in de eerste jaren van pensionering.

Ook mag u ook als u ondernemer bent, dus IB-ondernemer, uw pensioen van bijvoorbeeld uw vroegere werkgever uitstellen. Ook hier geldt dan de logische voorwaarde dat het alleen mag als u blijft ondernemen, en net zoveel tijd aan uw onderneming besteedt als voor de officiële pensioendatum. Ook als u na de pensioendatum pas ondernemer wordt, mag u uw pensioen onder dezelfde voorwaarden uitstellen.

Tot slot is van belang dat u alles niet alleen goed vastlegt maar dat vooral doet vóór dat u met pensioen gaat. Ruim op tijd beslissen of u door wilt werken na uw pensioendatum is dan wel zo slim. Dan hebt u ook nog alle tijd om het goed vast te leggen.
Streamer: Pensioen uitstellen is/wordt heel gewoon. Rekent u grosso modo op 8% extra voor ieder jaar uitstel!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas