Artikel Tips&Advies: Goed advies volgens de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (de AFM) heeft het pensioenadvies dat wordt gegeven aan MKB-ondernemers onderzocht. De conclusie is alarmerend. Het deugt van geen kant!

De AFM roept eigenlijk alle spelers op om het beter te doen. De adviseur als eerste natuurlijk. Maar ook de aanbieders, zij zouden alleen nog maar zaken moeten willen doen met echt goede adviseurs. Verder worden ook brancheorganisaties en softwareleveranciers opgeroepen bij te dragen aan een verbetering van het pensioenadvies.

Daarnaast roept zij werkgevers op om zich meer te verdiepen in de materie en daar vooral ook de (interne en externe) accountant bij te betrekken. Die goed kan beoordelen of de betaalbaarheid op langere termijn gewaarborgd is.

Een werkgever moet zich namelijk goed realiseren, zo stelt de AFM, dat pensioen een (belangrijke) arbeidsvoorwaarde is, waarvoor zij vaak een contract van 5 of 10 jaar met de aanbieder aangaat, die veel geld kost. De betaalbaarheid nu, maar vooral ook over 5 en 10 jaar moet beter doorgerekend en overdacht worden. Toekomstscenario’s waarbij rekening wordt gehouden met groeiplannen qua personeel en investeringsplannen, die vervolgens in relatie worden gebracht met liquiditeit, solvabiliteit en winstgevendheid zijn van groot belang.

Als de werkgever dit niet doet, is de kans dat de adviseur later aangesproken kan worden voor een ‘slecht’ advies natuurlijk kleiner.

Ook de werknemers moeten zich meer verdiepen in de pensioenmaterie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft hier vanzelfsprekend een belangrijke taak in. Dat pensioen belangrijker is dan het nieuwe koffiezetapparaat of de vraag of 5 mei wel of geen verplichte snipperdag is, mag inmiddels bekend zijn, ook bij hen. Van belang daarbij is dan ook om werknemers te informeren hoeveel pensioenpremie wordt betaald voor hen. Niet alleen hun eigen bijdrage, maar ook die van de werkgever. Dat geeft inzicht in het belang van pensioen.

De pensioenadviseurs moeten er dus ‘gewoon’ voor zorgen dat u die regeling krijgt en dat pensioenproduct dat bij u en uw bedrijf past. Eigenlijk is het dus niet eens zo heel moeilijk.
Dat ze daarbij open en transparant zijn over hun eigen beloning is daarbij ook noodzaak. Uiteindelijk is dat in uw belang, en daar gaat het bij pensioen om. Een € kunt u immers maar één keer uitgeven.

Het is dus zinvol om de pensioenregeling in uw bedrijf, zowel die voor uw werknemers als die voor uzelf eens goed te scannen! Zowel op kosten, op juridische juistheid en transparante/communicatie. En vervolgens uzelf de vraag stellen of de pensioenregeling die u heeft, wel de pensioenregeling is die u wilt. Alleen een overtuigd ‘ja’, mag bepalend zijn.
Voor zo’n scan lenen de zomermaanden zich prima.

Streamer: Het projecteren van ‘goed advies’ voor (uw) werknemers op uzelf als DGA, is net zo verstandig!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie