Artikel Wegener Dagbladen: Berichten

Berichten

Pensioen
Alle pensioenregelingen zijn sinds 1 januari 2006 gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Voor mensen die geboren zijn vóór 1950 is in de belastingwetgeving een overgangsregeling mogelijk gemaakt, waardoor zij, met behoud van hun uitkering, toch eerder met (pre)pensioen of VUT kunnen gaan. Voor iedereen die geboren is in of na 1950 geldt dat eerdere pensionering wel mogelijk is maar dan met een verlaagde uitkering. Door extra te sparen kun je deze verlaging (gedeeltelijk) voorkomen.

Levensloop
De levensloopregeling van de overheid is een belastingvriendelijke spaarregeling voor verlof of extra pensioen. Hiervoor geldt dat je nu geld opzij moet zetten om straks verlof te kunnen opnemen, zonder dat je er in inkomsten op achteruit gaat. Het is dus een kwestie van schuiven met inkomen van nu naar later, net als bij pensioen.

Stamrechtuitkeringen
Op stamrechten is een zogenaamde VUT-heffing van toepassing. Deze VUT-heffing zorgt ervoor dat de betaalde koopsom bij de werkgever wordt belast met een eindheffing van 26%. Wordt de ontslagvergoeding vervolgens omgezet in een stamrecht dat wordt verzekerd bij een professionele verzekeringsmaatschappij of stamrecht B.V. dan kan ook deze stamrechtuitvoerder geconfronteerd worden met de VUT-heffing. Naast deze heffing wordt op de reguliere wijze loonheffing ingehouden bij de werknemer. Dit betekent derhalve een dubbele belastingheffing, zowel bij de werkgever als bij de werknemer

Lijfrente
In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt vermeld dat premies die betaald worden voor lijfrenten, worden gezien als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen verminderen vervolgens het belastbaar inkomen uit werk en woning
(box I). Dit heeft weer effect op de te betalen belasting. Als er sprake is van een pensioentekort, kan de premieaftrek voor lijfrente worden benut om dit tekort fiscaal vriendelijk aan te vullen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie