Artikel www.Overgeld.nl: Bent u al afgestempeld?

Na de gekke koeienziekte en de Mexicaanse griep worden we nu weer bedreigd door het afstempelspook. Zo’n 150.000 gepensioneerden en ruim een half miljoen (ex-) werknemers wacht het lot om te worden afgestempeld.

Jarenlang hebben ze gespaard en gemiddeld één dag per week voor hun pensioenaanspraken gewerkt en nu worden ze straks zonder pardon gekort in hun pensioenaanspraken. Afstempelen heet dat met een naar woord. Het woord alleen al geeft het gevoel of deze mensen gewoon deels worden afgekeurd en minderwaardig worden bevonden om hun volledige pensioenuitkering te ontvangen.

Het afstempelen gebeurt echter niet zomaar. De jarenlang opgebouwde pensioenaanspraken bij de meeste pensioenuitvoerders zijn wel degelijk solide. Maar er zijn een paar feiten, die we wél in het oog moeten houden.

In de eerste plaats het juridische kader. Een veel gehoorde opmerking is, dat het ongepermitteerd zou zijn om tot afstempelen over te gaan. Het zou niet mogen. Helaas….vrijwel elke pensioenregeling, elk pensioenreglement, elke pensioenbrief bevat een aantal bepalingen die regelen wat er moet gebeuren als er niet voldoende geld in de pot zit om alle pensioenverplichtingen tot in lengte van jaren te kunnen uitkeren.

Hoe komt het dat er nu zo weinig geld in de potten zit? Enerzijds door de economische crisis en verwant daaraan: door de lage rentestand. Die is momenteel historisch laag. Een dergelijk dieptepunt hebben we nog niet meegemaakt. Daardoor is er meer geld nodig om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Dat geld moet uit de lengte of de breedte komen. Het komt in elk geval niet uit de lucht vallen. Een mogelijkheid is om de premies maar weer te verhogen; dat is de inkomstenkant. Een andere mogelijkheid is om de hoogte van de uitkeringen te beperken; dat is de uitgavenkant. De tussenvariant hebben we in de afgelopen jaren van economische neergang al gehad: pensioenen werden niet of nauwelijks nog geïndexeerd. Dat was het eerste element waar geen geld meer voor was.

De bedoelde bepalingen in de pensioenreglementen geven de pensioenuitvoerder de mogelijkheid om de (hoogte) van de uitkeringen te beperken. Die pensioenregeling is dus al jarenlang op bijvoorbeeld uzelf van toepassing, maar gelukkig heeft het pensioenfonds er nog nooit gebruik van hoeven maken. En nu dus wel. Een juridisch kader is er dus wel degelijk.

Hierboven noemde ik als oorzaak al de lage rente. Een derde feit waar we op moeten letten is dat de gemiddelde levensduur van mensen toeneemt. En daardoor nemen ook de verplichtingen toe van de pensioenuitvoerders. Ook dat vormt een oorzaak van het tekort in de pot.

Zelfs sparen dan maar in de oude sok ? Ik hoor het u denken. Nog afgezien van het feit, dat u dan geen rendement behaalt, heeft ook nog te gelden, dat mocht u het geld zelf willen beleggen, voor u de kosten als individu vele malen hoger zijn, dan binnen de collectiviteit en solidariteit van het pensioenfonds.

Het is een nare maatregel die genomen moet worden, dat afstempelen. Maar mogelijk loopt de rente ook weer op, waardoor er weer meer lucht komt voor de pensioenuitvoerders en dus meer financiële ruimte. Het is zeker niet verstandig om nu in paniek te raken en lukraak uw overige spaarcenten zelf te gaan beleggen via individuele polissen. U betaalt daar de hoofdprijs voor, waardoor u per saldo slechter uit bent.

Laat u daarom gedegen en goed adviseren door een onafhankelijk adviseur. Iemand dus, die niet afhankelijk is van de provisie die verdiend moet worden op de verkoop van (beleggings-) polissen. Maak vooraf afspraken over de in rekening te brengen kosten; dan weet u waar u aan toe bent!

Hebt u vragen over afstempelen, wat dat voor u betekent of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie