Atikel Overgeld.nl: Prinsjesdag en pensioen: niets nieuws onder de zon! Ook niet voor de DGA!

De Prinsjesdagplannen zien de facto altijd op de kortere termijn (begroting 2015) en minder op lange termijn pensioenplannen. Zo ook deze keer.

Bekend is uiteraard dat de pensioenleeftijd gestaag omhoog is gegaan naar 67 jaar (de AOW bereikt die in 2023), waarbij de verhoging naar 68 vooralsnog niet nodig blijkt. We worden wel ouder, maar ook weer niet zó snel ouder. Op langere termijn zal dit overigens echt wel gebeuren, en zelfs verder naar 70 jaar.

Ook wordt de fiscale pensioenopbouw per 2015 stevig versoberd (toch echt wel 15%), waarbij voor de inkomens boven € 100.000 er helemaal geen pensioenopbouw meer mogelijk is. Daar schreef ik mijn vorige column over (“Verdien je meer dan een ton, dan moet je niet zeuren”).

Wel hebben de sociale partners ‘afgedwongen’ dat je boven een ton wel netto-pensioen kunt sparen. Dat stelt niet zoveel voor, omdat de pensioenpremie dan niet fiscaal aftrekbaar is, en je alleen over dat geld geen Vermogensrendementsheffing hoeft te betalen in Box III.

Dat is fiscaal wel iets, maar daarmee leg je je pensioengeld wel definitief vast en krijg je dat pas vanaf pensioendatum, ook nog een keer in jaarlijkse uitkeringen. Terwijl spaargeld in Box III gewoon vrij opneem baar is én vererft!

Als je dan al iets wilt doen, dan kun je beter voor een netto-lijfrente gaan sparen, die kun je deels nog tijdelijk (dus vanaf bijvoorbeeld 67 tot 72, minimaal 5 jaar).

Maar ook dat is beperkt tot een maximale uitkering van € 20.593 per jaar. Dus meer dan een tonnetje spaargeld hoef je daar ook niet in te stoppen. Maar goed, beter iets dan niets.

De overige pensioenplannen zien toch op langere termijn, waarbij het nieuwe Financiele ToetsingsKader (nFTK) de belangrijkste is. De kern daarvan is dat pensioenfondsen meer buffers moeten aanhouden, waardoor de mogelijkheid om pensioenen te indexeren afneemt.

Nu bekend is dat de afgelopen jaren met name ook gepensioneerden er in koopkracht achteruit zijn gegaan (én geen inflatiecorrectie en afgestempelde pensioenen), kunt u zich voorstellen dat juist de gepensioneerden het daarmee niet eens zijn.

Dat nFTK moet per 1 januari 2015 ingaan, maar dat gaan we dus (ook) niet halen.

Waar iedereen het wel over eens is, is het wetsvoorstel Pensioencommunicatie.

Daarmee wordt het (digitaal) sneller inzichtelijk – en helaas vaak ook ‘pijnlijk’ duidelijk – dat de meeste pensioenen niet mee, maar eerder tegenvallen. Ook door die zure appel zullen we heen moeten. Het is namelijk zoals het is. Als u daar een dag voor uw pensioen mee geconfronteerd wordt, dan is het natuurlijk te laat.

Tot slot. Over de DGA en zijn pensioen: helemaal niets! Dat betekent in ieder geval dat vooralsnog weinig DGA’s dividend zullen gaan uitkeren, nu hun ‘commerciële verplichting’ daarvoor bepalend is en niet de fiscale.

Conclusie: elk jaar gaat er een plakje van onze ‘pensioenworst’, voordat we het weten is de worst op (en de pot leeg). Wees dus maar verstandig: of eigen verantwoordelijkheid nemen of heeeeel lang doorwerken. Als we dan toch zo oud worden…..:)

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas