Australisch pensioen behoort tot premie inkomen en bijdrage inkomen Zvw

X woonde in 2010 t/m 2013 in Nederland en heeft naast de Australische nationaliteit de Nederlandse nationaliteit. X heeft in de jaren 2010 t/m 2013 een pensioen ontvangen uit Australië. De vraag is of het door X genoten Australische pensioen behoort tot het premie inkomen voor de volksverzekeringen en tot het bijdrage inkomen voor de berekening van de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat het geval. Het door X genoten Australische pensioen is op grond van de Wfsv en de Zvw terecht tot het premie inkomen respectievelijk het bijdrage inkomen gerekend. De stelling van X dat het pensioen ter voorkoming van dubbele belasting buiten beschouwing moet worden gelaten, verwerpt het Hof. Het Verdrag Nederland-Australië heeft betrekking op belastingheffing en niet op de heffing in Nederland van premies sociale verzekeringen. Van een dubbele belastingheffing is dus geen sprake. Het Hof is voorts van oordeel dat het verdrag tussen Nederland en Australië inzake sociale zekerheid niet van toepassing is op de heffing van premies voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, omdat in artikel 2, lid 7, van dit verdrag is bepaald dat het niet van toepassing is op regelingen inzake sociale en medische bijstand (Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, nr. 17/00407 t/m 00413).

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Maandag 29 januari 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie