Bank mag marginberekening wijzigen

Het Kifid heeft op 1 november 2019 (publicatie: 19 november 2019) uitspraak gedaan of een bank de berekening van de marginverplichting voor het ongedekt schrijven van opties mag wijzigen.

Belanghebbende heeft een beleggingsrekening bij een bank. Hij heeft met de bank een overeenkomst afgesloten om in opties te mogen handelen.

 

In augustus 2018 heeft de bank medegedeeld dat de berekening van de margin-verplichting voor het ongedekt schrijven van opties wordt gewijzigd. Door deze wijziging gaat voor belanghebbende de margin met ongeveer € 80.000 omhoog.

 

Belanghebbende vordert dat de bank wordt bevolen een langere termijn - ongeveer een jaar - te hanteren bij het wijzigen van de marginberekening. Tevens vordert hij van de bank een schadevergoeding van € 26.600.

 

Het Kifid overweegt dat belanghebbende niet heeft bestreden dat de bank gerechtigd was de marginberekening te wijzigen, maar dat de bank volgens belanghebbende naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet een zo ingrijpende wijziging op een termijn van 4,5 maanden had mogen doorvoeren.

 

Het Kifid oordeelt dat niet is gebleken dat de wijze waarop de bank haar bevoegdheid tot wijziging van de marginberekening heeft uitgeoefend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en ook niet dat zij in strijd met haar bijzondere zorgplicht heeft gehandeld. Het is niet aannemelijk geworden dat het hanteren van een langere termijn voor belanghebbende minder nadelig zou zijn geweest.

 

Het Kifid wijst de vordering af.

Informatie

 • Beleggen
 • Dinsdag 26 november 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie