Beantwoording vragen kostentransparantie pensioenfondsen

Naar aanleiding van het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de kostentransparantie bij pensioenfondsen (1 april 2021) heeft staatssecretaris Wiersma van SZW vragen beantwoord van Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) met betrekking tot "de gebrekkige transparantie van pensioenfondsen".

Actualiteit

Rapport AFM

Uit het onderzoeksrapport waarin vrijwel alle pensioenfondsen en 166 jaarverslagen over 2019 werden geanalyseerd, kwam naar voren dat:

 • De kosten in meerderheid (54%) van de jaarverslagen niet correct worden weergegeven
 • Bovengemiddelde kosten per deelnemer een verklaarbare goede redenen kunnen hebben
 • Weinig fondsen kosten aan baten relateren
 • Transparantie ook belangrijk is vanwege het nieuwe pensioenstelsel

De totale kosten van alle pensioenfondsen tezamen bedragen op jaarbasis ongeveer
€ 9 miljard, verdeeld over: bedrijfsvoering, vermogensbeheer en transacties. Dat is ongeveer 0,6% van het totaal belegde pensioenvermogen. De kosten per deelnemer per pensioenfonds kunnen sterk verschillen. Soms met een goede reden, maar zeker niet altijd.

In het rapport appelleert de AFM aan de pensioenfondsen hun jaarverslagen over 2020 volgens de wettelijke regels voor kostentransparantie op te stellen. In het rapport zijn daarvoor praktische handvatten opgenomen. Die jaarverslagen over 2020 moesten voor 1 juli 2021 gereed zijn. Volgens de AFM verhoogt transparantie het vertrouwen in de pensioensector.

Beantwoording vragen

Bij de beantwoording van de vragen geeft de staatssecretaris in eerste instantie aan dat het enerzijds een goede zaak is dat pensioenfondsen de verantwoordelijkheid hebben genomen om zichzelf inhoudelijke normen aan te bevelen voor kostentransparantie. Anderzijds is echter ook duidelijk geworden dat lang niet alle pensioenfondsen die eigen aanbevelingen volledig blijken op te volgen, terwijl deze al 10 jaar geleden werden gepubliceerd.

Actie Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie roept haar leden opnieuw op om in het jaarverslag 2021 op correcte wijze invulling te geven aan de aanbevelingen. Volgens de Pensioenfederatie zijn er al flinke successen geboekt. Zo zou bijna driekwart van de fondsen volledig volgens de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie rapporteren en is in 2020 het aantal fondsen dat een oordeel geeft over het gerealiseerde kostenniveau ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2019.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Collectief Pensioen
 • Maandag 29 november 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas