Beëindiging eigen risicodragerschap?

X was t/m 31 december 2019 verzekerd als eigenrisicodrager voor de WGA. Per 1 januari 2020 is X overgestapt naar een nieuwe verzekeraar. Deze heeft vóór 1 januari 2020 geen garantieverklaring afgegeven. Betekent dit het einde van het eigenrisicodragerschap? Rechtbank Gelderland laat zich hierover uit.

Actualiteit

X was t/m 31 december 2019 verzekerd als eigenrisicodrager voor de WGA. Per 1 januari 2020 is hij overgestapt naar een nieuwe verzekeraar. De oude verzekeraar heeft de Belastingdienst schriftelijk op de hoogte gesteld dat de garantieverklaring per 1 januari 2020 wordt ingetrokken. De nieuwe verzekeraar heeft vóór 1 januari 2020 echter geen garantieverklaring ten behoeve van X afgegeven. De tussenpersoon heeft in januari 2020 contact opgenomen met de Belastingdienst en medegedeeld dat door omstandigheden bij de adviseur niet tijdig een garantieverklaring was afgegeven. Een verzoek om coulance te betrachten en alsnog een garantieverklaring te accepteren heeft de Belastingdienst afgewezen.

De Belastingdienst heeft vervolgens een mededeling ‘einde eigenrisicodrager WGA’ verzonden en een beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk aan X afgegeven. De vraag is dus of deze beschikking terecht is opgelegd. De Rechtbank wijst erop dat in deze zaak geen sprake is van een zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk herstel als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:439, 520, 521, 522 en 530. X heeft immers al op 10 januari 2020 voor de eerste keer contact gezocht met de Belastingdienst over het niet tijdig overleggen van een garantieverklaring, waaruit volgt dat X toen al van de omissie op de hoogte was.

Vervolgens heeft X pas bij de motivering van het bezwaar op 7 mei 2020 een garantieverklaring van de nieuwe verzekeraar aan de Belastingdienst verstrekt. Hieruit volgt dat geen uitzondering gemaakt kan worden voor het niet tijdig indienen van een garantieverklaring, zodat dit leidt tot een beëindiging van rechtswege van het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2020. Het standpunt van X dat op de Belastingdienst een onderzoeksplicht rust om actief te onderzoeken waarom de garantieverklaring van de oude verzekeraar is ingetrokken faalt eveneens. De Rechtbank is van oordeel dat de Belastingdienst terecht de beschikking heeft afgegeven (Rechtbank Gelderland 8 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:663, AWB-20_6061).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 16 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas