Behoeftigheid alimentatie blijkt niet uit uitkering op grond van Participatiewet en vrijstelling sollicitatieplicht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het recht op alimentatie verspeeld wordt als er geen inzicht wordt gegeven in financiële positie ondanks dat de verzoekster een uitkering krijgt op grond van de Participatiewet en vrijgesteld is van sollicitatieplicht.

Een ex-partner kan verzoeken om een bijdrage in het levensonderhoud van zichzelf en van de kinderen.

In een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt dit verzoek ten aanzien van het gevraagde bedrag voor de partner afgewezen. Die vindt namelijk dat de behoeftigheid aan die alimentatie onvoldoende onderbouwd is. Ze wijst alleen op het ontvangen van een uitkering op grond van de Participatiewet en op de vrijstelling van de sollicitatieplicht omdat ze vanwege medische klachten niet kan werken.

Er is in eerste aanleg onvoldoende inzage gegeven in inkomsten en uitgaven en de (on)mogelijkheid om wel of niet te werken. Ten opzichte van de uitkeringsinstanties heeft de alimentatierechter een zelfstandig toetsingskader voor de beoordeling van de inspanningsverplichting van de onderhoudsgerechtigde.

Er ontbreken voldoende medische verklaringen in het rechtbankdossier om vast te stellen dat die medische situatie daaraan in de weg zou staan. De partneralimentatie wordt daarom niet toegewezen.   

Informatie

  • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Woensdag 8 mei 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas