Belastbaarheid uitkering uit ongevallenverzekering na ongeval buiten diensttijd

Bij uitkeringen uit ongevallenverzekeringen gesloten door de werkgever voor de werknemers komt geregeld de vraag op naar de belastbaarheid daarvan, zo ook in een recent besliste procedure voor de rechtbank in Den Haag. De werknemer in kwestie loopt buiten werktijd en niet op de werkplek een dwarslaesie op. De door de werkgever gesloten 24-uursdekking keert vervolgens een bedrag onder inhouding van loonheffing uit. Belastingplichtige neemt deze uitkering op in zijn belastingaangifte, maar wil de ingehouden loonheffing terug. De rechtbank vindt dat de verzekeringsuitkering loon uit dienstbetrekking is. Het maakt niet uit dat de werknemer niet wist dat de ongevallenverzekering was gesloten en ook niet dat de uitkering uit de verzekering niet afdwingbaar was. De aanspraak op de uitkering maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden, ook als deze niet expliciet in de arbeidsovereenkomst is vermeld. De aanspraak op de uitkering is vrijgesteld geweest en de omkeerregel zorgt er dan voor dat de uitkering dan wel belast moet zijn. Op zich zijn immateriële schadevergoedingen en vergoedingen voor verlies aan arbeidskracht volgens het zogenoemde Smeerkuilarrest (Hoge Raad 29 juin 1983, nr. 21.435) betaald door de werkgever onbelast, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Daar is volgens de rechtbank sprake van. Er is geen aansprakelijkheid van de werkgever, het is een onverplicht gesloten verzekering  en er staat expliciet in de polis dat die gesloten is voor de werknemers. Het gaat volgens de rechtbank dan ook om een uitkering die uitsluitend is gebaseerd op een tot de arbeidsvoorwaarden horende aanspraak. Kortom, helaas voor de betrokken en vanwege het ongeval al ongelukkige werknemer wordt niet ontkomen aan volledige belastingheffing. Financiële planning door toepassing van middeling zou wellicht het fiscale leed kunnen verzachten.

 

 

Informatie

 • Algemeen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Verzekeringstechniek, De gewone werknemer, Financieel Management, Diversen, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 11 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie