Belasting- en premieheffing over ZW uitkering is juist

X  heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde van januari tot maart 2012 in Nederland en is daarna naar Spanje geëmigreerd. De vraag is of de Belastingdienst terecht een ZW uitkering van € 31.937 als belastbaar en premieplichtig inkomen in aanmerking heeft genomen. De Rechtbank Den Haag verklaart het beroep van X ongegrond. De ZW uitkering is volgens de Rechtbank terecht als loon verkregen ter zake van een dienstbetrekking in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. Het heffingsrecht over de ZW uitkering komt op grond van artikel 16 Verdrag Nederland-Spanje aan Nederland toe. Gelet op artikel 11 EU Vo. 883/2004 in samenhang met de Nederlandse sociale zekerheidsbepalingen heeft de Belastingdienst voorts terecht premie volksverzekeringen over de ZW uitkering geheven. X heeft hoger beroep ingesteld maar Hof Den Haag verklaart dat ongegrond. Het Hof onderschrijft het oordeel van de Rechtbank dat de aanslag terecht is opgelegd.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 15 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie