Belastingdienst controleert juiste sectorindeling

De Belastingdienst gaat vanaf juli 2016 controleren of de door de werkgever aangegeven sector wel gelijk is aan de bij haar geregistreerde sector. De Belastingdienst stelt de sectorcode bij beschikking vast. De werkgever vindt de juiste sectorcode in de beschikking sectoraansluiting die hij heeft ontvangen toen hij zich aanmeldde als werkgever bij de Belastingdienst. Ook staat de beschikte sector op de jaarlijkse beschikking Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Als de maatschappelijke functie van de werkgever anders is dan volgens de beschikking, dan moet de werkgever dat schriftelijk melden aan de Belastingdienst. Deze bepaalt of en zo ja, met ingang van wanneer, de andere sector van toepassing is. Als de werkgever een onjuiste sectorcode heeft toegepast in de loonaangifte, moet hij dit corrigeren.

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Elke sector bestaat uit 1 of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan. De werkgever is verplicht aangesloten bij een van de sectoren. Bij welke sector dat is, hangt af van de werkzaamheden. Uitgangspunt is dat werkgevers met dezelfde werkzaamheden bij dezelfde sector zijn aangesloten. De werkgever moet weten bij welke sector hij is aangesloten, omdat de sectoraansluiting de hoogte bepaalt van de sectorpremie en van invloed kan zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk die hij moet betalen. Als de werkgever zich bij de Belastingdienst aanmeldt als startende werkgever, geeft hij aan welke werkzaamheden hij uitvoert. Op basis daarvan beoordeelt de Belastingdienst onder welke sector de werkgever valt. Binnen 8 weken na aanmelding krijgt de werkgever een beschikking met de code en de naam van de sector waarbij hij is aangesloten. Zolang hij geen beschikking heeft, houdt hij rekening met de percentages van de sector waarbij hij volgens zichzelf hoort

Zolang de ondernemingsactiviteiten niet structureel veranderen, blijft de werkgever aangesloten bij de vastgestelde sector. Als zijn activiteiten structureel veranderen moet hij de Belastingdienst binnen 14 dagen schriftelijk om een nieuwe beoordeling van zijn sectoraansluiting vragen. Hij krijgt dan een nieuwe beschikking. Hij past het nieuwe percentage voor de sectorpremie toe vanaf de datum die in de beschikking met de nieuwe sectoraansluiting staat. Is hij voor de gedifferentieerde premie Whk een kleine of middelgrote werkgever? Dan gebruikt hij voor de sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk pas vanaf 2017 het percentage dat hoort bij zijn gewijzigde sectoraansluiting.

Als de werkzaamheden bij verschillende sectoren horen, wordt de werkgever aangesloten bij de sector waar het merendeel van zijn werkzaamheden bij hoort. Hierbij is het werk waarvoor hij het hoogste premieloon betaalt (of naar verwachting gaat betalen), doorslaggevend. Als hij met andere werkgevers die verschillende werkzaamheden uitvoeren, een economische of organisatorische eenheid vormt, kan hij toch bij 1 sector worden aangesloten, een zogenoemde groepsaansluiting. Hierbij is onder meer van belang onder welke sector het grootste deel van het totale premieloon van de aangesloten werkgevers valt.

De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector waarin de werkgever werkt. Overheidswerkgevers betalen geen sectorpremie. In plaats daarvan betalen zij de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie). De volgende sectoren hebben een hoger werkloosheidsrisico dan andere sectoren:

 • agrarisch bedrijf
 • bouwbedrijf
 • culturele instellingen
 • horeca algemeen
 • schildersbedrijf

Daarom gelden er voor deze sectoren 2 premiepercentages: een hoog en een laag percentage. Als de werkgever valt onder 1 van deze 5 sectoren, bekijkt hij per werknemer of hij het hoge percentage of het lage percentage moet gebruiken. Hij gebruikt standaard het hoge percentage. Alleen onder bepaalde voorwaarden mag hij het lage percentage gebruiken.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 15 juli 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas