Belastingplan 2017: nieuwe regels voor vruchtgebruik in box 3

In het belastingplan 2017 worden de regels voor box 3 van krachtens erfrecht verkregen vruchtgebruik weer in evenwicht gebracht.

Als op een bezitting die onderdeel is van het inkomen uit sparen en beleggen een vruchtgebruik rust dan is de hoofdregel dat de waarde ook gesplitst wordt in een door de blooteigenaar op te geven waarde en een door de vruchtgebruiker op te geven waarde van het vruchtgebruik.

Voor bezittingen die krachtens erfrecht zijn verkregen is hierop een uitzondering van toepassing. De waarde van de bezitting wordt in die gevallen volledig bij de vruchtgebruiker meegeteld. Als dus de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik erft van de nalatenschap waar bijvoorbeeld een met een lening gefinancierd aandelenpakket in zit dan geeft deze echtgenoot de volledige waarde van het aandelenpakket op in box 3. Merkwaardig genoeg eigenlijk gold deze uitzondering alleen voor de bezittingen en niet op de op die bezittingen rustende schulden. De langstlevende echtgenoot in het voorbeeld kan daardoor alleen de vruchtgebruikwaarde van de schuld in mindering brengen en niet de volledige schuld. Er vindt dan dus geen volledige saldering van bezittingen en schulden plaats bij de belastingplichtige.

Mede ook om het administratief eenvoudiger te maken, is het plan daarom om alle vermogensbestanddelen die ‘samen een algemeenheid vormen’ (dus de bezitting en de schulden daarop) waarop een vruchtgebruik krachtens erfrecht rust gelijk te behandelen. Dat houdt in dat de vruchtgebruiker in zijn belastingaangifte over 2017 als die de volledige waarde van de box 3 bezitting moet opgeven, daar tegenover ook de volledige waarde van de schuld in mindering mag gaan brengen. Hierdoor is het evenwicht  voor krachtens erfrecht verkregen vruchtgebruik voor de vruchtgebruiker weer terug. Nu alleen nog het effectieve rendement dat mensen maken nog in evenwicht krijgen met het fictieve rendement dat voor box 3 berekend wordt.

Informatie

 • Algemeen, Financieel Management, Diversen
 • Vrijdag 30 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie