Belastingplan 2017: vrijgestelde beleggingsinstellingen

Ook voor financieel planners heeft het belastingplan 2017 een aantal belangrijke aandachtspunten! In ieder geval is het belastingplan nauwgezet bestudeerd voor de box 3-plannen. In het belastingplan 2016 werd al de nieuwe fictief rendementsstructuur voor box 3 aangekondigd met ingang van 1 januari 2017. In een vbi kunnen beleggingen worden gehouden met een Vpb-vrijstelling voor beleggingsresultaten. Overtollig vermogen in een BV kan op basis van de huidige regelgeving fiscaal geruisloos afgesplitst worden naar een vbi. Ook kan vermogen in een vbi gebracht worden tegen het einde van een bepaald jaar en vervolgens in het begin van het tweede daaropvolgende jaar weer terug naar box 3 gehaald. Er zijn dan twee box 3 peildata gemist (de beleggingen zitten iets meer dan één jaar in box 2) en ondertussen hebben de beleggingen ook vrij van vennootschapsbelasting gerendeerd.  De regering stelt nu de volgende maatregelen voor:

1.       Afrekenen in box 2 over de positieve aanmerkelijk belang claim bij overgang van een gewone BV naar een vbi. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht tot Prinsjesdag 2016, zodat hier niet op geanticipeerd kan worden.

2.       Box 3 vermogen dat wordt ingebracht in een vbi wordt niet alleen in box 2 maar ook in box 3 belast als het vermogen uit de BV binnen 18 maanden weer terugkomt naar box 3, tenzij er een zakelijke reden was voor de transacties.

3.       Het fortaitaire rendement in een vbi wordt gekoppeld aan het hoogste fictief  rendementspercentage dat in box 3 geldt. Nu is het forfaitair rendement nog 4% waarover 25% aanmerkelijk belang heffing over plaats vindt.

4.       1 tot en met 3 gelden ook bij onderbrengen in een buitenlandse beleggingslichaam dat lijkt op een vbi.

Kortom, werk aan de winkel voor de Dga’s van een vbi en hun adviseurs! Zeker als het vermogen in de vbi de alternatieve wijze van opbouw van een oudedagsvoorziening vormt.

Informatie

 • Algemeen, Beleggen
 • Dinsdag 27 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie