Belastingplan 2017: vrijstelling KEW/SEW bij goedkoper wonen

In een besluit van 6 december 2014 (BLKB2014/1763M) was al goedgekeurd dat een belastingplichtige bij de vaststelling hoe hoog de uitkeringsvrijstelling voor een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning mag zijn, onder voorwaarden zijn eigen woningschuld fictief mag ophogen.

Deze goedkeuring lijkt op het eerste gezicht wat merkwaardig natuurlijk, maar een fictieve ophoging van de eigen woningschuld zorgt ook voor een ophoging van de uitkeringsvrijstelling waarop een beroep kan worden gedaan nu de uitkeringsvrijstelling altijd gemaximeerd is op de in aanmerking te nemen eigenwoningschuld. De tegemoetkoming is bedoeld voor situaties waarin belastingplichtigen goedkoper gaan wonen. Ongewijzigde voortzetting van een KEW of SEW gebaseerd op de oude woning en bijbehorende hogere eigen woningschuld en dito gepland uitkeringsbedrag uit de KEW of SEW zou leiden tot een belastbare uitkering uit de KEW of SEW. In het belastingplan 2017 wordt deze tegemoetkoming wettelijk vastgelegd zodat helder is dat de eigenwoningschuld verhoogd mag worden met het verschil tussen de vorige en nieuwe eigenwoningschuld met een maximum van het verschil tussen de verwervingskosten van de nieuwe woning onder aftrek van de eigenwoningschuld. Vereist is dan wel dat de KEW uiterlijk binnen zes maanden na de vervreemding van de woning tot uitkering komt, zo niet dan geldt de hoofdregel gewoon weer en is er dus het risico dat de uitkering veel hoger is dan de eigen woningschuld en daarmee van de vrijstelling.

Zo heeft het belastingplan 2017 veel aandacht voor de eigen woning en de aflossingsinstrumenten, maar dat is gelet op het belang hiervan voor veel belastingplichtigen niet meer dan terecht. Wel jammer eigenlijk dat nu juist een afgeschafte regeling van de KEW en SEW nu zijn vervolmaking gaat naderen.

Informatie

 • Algemeen, Kapitaalverzekeringen, Financieel Management, Diversen
 • Woensdag 5 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie