Belastingverdrag België; antwoorden op vragen financieel nadeel docenten

De staatssecretaris van Financiën en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hebben Kamervragen beantwoord over een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland hun beroep uitoefenen. De bewindslieden geven in hun antwoorden aan dat de Nederlandse loonheffing die wordt ingehouden op het belastbare loon bestaat uit premies volksverzekeringen en loonbelasting. Met betrekking tot de premies volksverzekeringen regelt EU Vo. 883/04 waar een werknemer premieplichtig is. Wanneer een inwoner uit België in Nederland in loondienst werkzaam is, is hij in beginsel in Nederland (het werkland) premieplichtig. In het belastingverdrag tussen Nederland en België is geregeld welk land belasting mag heffen over het loon. Voor (hoog)leraren bevat dat verdrag een specifieke bepaling. Deze bepaling bepaalt dat een (hoog)leraar die in een van beide landen woont en in het andere land werkt (onderwijs geeft of wetenschappelijk onderzoek verricht) de eerste twee jaar in de woonstaat belasting blijft betalen. De discoördinatie tussen de belasting- en de premieheffing die ontstaat bij niet in Nederland wonende docenten, kan overigens ook bij andere beroepen voorkomen indien het heffingsrecht van belastingen en premies volksverzekeringen niet aan hetzelfde land toekomt. Zo beschrijft de Vereniging voor Belastingwetenschap dat deze discoördinatie bij onder andere telewerkers, zelfstandigen en werknemers in het internationaal beroepsgoederenvervoer op kan treden (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nummer 257: Grenswerkers in Europa). Op dit moment zijn verdragsonderhandelingen met België voor het nieuwe belastingverdrag gaande. Nederland heeft de problematiek met betrekking tot de (hoog)lerarenbepaling al aan de orde gesteld met als doel de genoemde problematiek op te lossen, aldus de beide bewindslieden.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Internationaal, Pensioen Varia, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 24 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie