Beleggingsondernemingen officieel toegelaten lijfrente-aanbieder per 1-1-2017 (Staatsblad)

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen ‘Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen’ (EK 34.555; Wet PEB) en ‘Wet tot wijziging van de Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen’ (EK 34.662; Novelle wet PEB) op 7 maart 2017 met algemene stemmen aangenomen.

Op 27 maart 2017 zijn de officiële wetteksten inzake de Wet PEB en de Novelle wet PEB in het Staatsblad gepubliceerd onder de nummers Stb. 2017, 115, respectievelijk Stb. 2017, 116.

Beide wetten treden op 1 april 2017 in werking. Echter alle bepalingen die zien op het fiscale terrein van lijfrentesparen werken terug tot en met 1 januari 2017. Daarbij gaat het onder meer om de bepalingen die verband houden met het opnemen van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders van lijfrenten in de zin van artikel 3.126a Wet IB 2001 en het in dat kader vervangen van het begrip ‘lijfrentespaarrekening’ door het begrip ‘lijfrenterekening’.

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 28 maart 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie