Beleggingsondernemingen per 1-1-2017 toegelaten aanbieder?

De staatssecretaris van Financiën heeft op 20 december 2016 besloten het wetsvoorstel 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer' (Wet PEB) bij de Eerste Kamer tegen te houden. Volgens de staatssecretaris moeten eerst de fiscale gevolgen van de wetgeving worden onderzocht.

Nu het wetsvoorstel 'Wet PEB' nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer, worden de in het wetsvoorstel voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen en de wijzigingen inzake het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenten niet ingevoerd op de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017. In de brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer van 20 december 2016 (Kamerstukken I, 2016-2017, 34.555, nr. B) is echter aangegeven dat in de voor het wetsvoorstel 'Wet PEB' in te dienen novelle in terugwerkende kracht zal worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat het nog steeds de bedoeling is dat de voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen vanaf 1 januari 2017 toegepast kunnen worden.

Gezien deze uitzonderlijke situatie zal de Belastingdienst in afwachting van het indienen en de behandeling van de novelle vanaf 1 januari 2017 voor het toezicht op de toepassing van de betreffende regels uitgaan van de genoemde voorgestelde maatregelen inzake de wijzigingen van de Wet IB 2001 in verband met het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenten (zie artikel I, onderdelen A, G, H, J, L, M en Q, van het wetsvoorstel). Beleggingsondernemingen in de zin van de Wft die hiervan gebruik willen maken, dienen in de periode waar de wet nog niet is aangepast wel over een aanwijzing als toegelaten aanbieder te beschikken, als bedoeld in artikel 3.126a, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001.

Zie voor meer informatie het V&A 16-004 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Informatie

 • Algemeen, Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Diversen, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 29 december 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie