Belgische antimisbruikregeling

Een Belgische antimisbruikregeling inzake A1 verklaringen waarbij de bevoegde Belgische autoriteiten unilateraal kunnen bepalen dat een gedetacheerde werknemer die reeds onderworpen is aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar zijn werkgever zijn werkzaamheden (de werkstaat) normaliter verricht, onder de Belgische sociale zekerheidswetgeving valt, is strijdig met EU recht.

België kent een antimisbruikregeling waarbij de bevoegde Belgische autoriteiten unilateraal kunnen bepalen dat een gedetacheerde werknemer die reeds onderworpen is aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar zijn werkgever zijn werkzaamheden (de werkstaat) normaliter verricht, onder de Belgische sociale zekerheidswetgeving valt als blijkt dat de afgifte door de bevoegde autoriteiten van de werkstaat misbruik van recht vormt. Volgens de Europese Commissie is deze regeling in strijd met Verordening 883/2004 en 987/2009.
Het Hof van Justitie stelt de Commissie in het gelijk. België is de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de hiervoor genoemde verordeningen.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie