Belgische Federale Overheid verduidelijkt heffing Nederlandse pensioenen

Op 9 februari 2022 heeft de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën verduidelijkt hoe de belastingheffing over vanuit Nederland ontvangen aanvullende 2e pijler pensioenen voor inwoners van België verloopt.

Actualiteit

De reden hiervoor was dat, naar aanleiding van een aantal rechterlijke uitspraken, onduidelijkheid was ontstaan over de vraag of collectieve aanvullende pensioenuitkeringen, in het bijzonder het deel dat vóór 2004 was opgebouwd, in België als pensioen konden worden aangemerkt en daardoor progressief belast zijn in de personenbelasting.

Om aan die onduidelijkheid een einde te maken is de Belgische wetgeving verduidelijkt. Concreet impliceert dit dat periodieke uitkeringen uit hoofde van 2e pijler aanvullende collectieve pensioentoezeggingen afkomstig uit Nederland, waarvan de opbouw aanleiding heeft gegeven tot fiscale facilitering, éénduidig als aanvullend pensioen in de zin van artikel 34 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) worden aangemerkt, zodat de pensioenuitkeringen zijn onderworpen aan het progressief tarief van de personenbelasting.

Hiermee wordt ook alle twijfel weggenomen over welke staat nu heffingsbevoegd is, België of Nederland. Volgens het bilateraal belastingverdrag tussen Nederland en België tot vermijding van dubbele belasting is België heffingsbevoegd. Nederland moet zich van belastingheffing onthouden, omdat deze pensioenuitkeringen in België progressief belast worden.

Het bericht bevat ook een aantal tips om eventueel betaalde dubbele belasting in 2021 en 2022 terug te vragen en in de toekomst te voorkomen.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen
  • Maandag 14 februari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas