Bereken online hoeveel revisierente is verschuldigd bij afkoop van een lijfrente!

Sinds 1 maart kan weer online aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastingjaar 2020. De Belastingdienst biedt bij diverse aangifte-onderwerpen extra hulp. Afkoop van een lijfrente is een aangifte-item voor 2020. Hiervoor is een online rekenhulp aanwezig waarmee de verschuldigde revisierente kan worden berekend. Daarvoor moet dan eerst de heffingsgrondslag worden berekend. Het Benaderde Marktwaarde programma (BMW) van Akkermans & Partners biedt daarvoor een helpende hand.

Als met een lijfrenteproduct, waarvoor recht op aftrek van de premie/inlegbedragen in box 1 bestond, een oneigenlijke handeling wordt verricht dan worden negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij het box 1-inkomen van de verzekeringnemer geteld. Veel voorkomende oneigenlijke handelingen zijn overschrijding van de wettelijke uitvoeringstermijn, overboeking van het lijfrentekapitaal naar een niet-toegelaten aanbieder, vervreemding en prijsgeven. De oneigenlijke handeling die het meeste voorkomt is afkoop.

Bij afkoop is over het bedrag van de negatieve uitgaven inkomstenbelasting (IB) verschuldigd. Deze negatieve uitgaven worden bij afkoop gesteld op de afkoopsom. Naast de reguliere IB is de verzekeringnemer over die afkoopsom in beginsel revisierente verschuldigd. De revisierente bedraagt standaard 20%. Daarbij mag rekening worden gehouden met niet-afgetrokken bedragen voor zover is bewezen dat deze bedragen niet zijn afgetrokken. Dat geldt ook bij overschrijding van de wettelijke uitvoeringstermijn, omdat dit fiscaal gezien wordt als afkoop. Bij alle andere oneigenlijke handelingen met een lijfrente geldt dat IB en revisierente zijn verschuldigd over de waarde van de lijfrente-aanspraak ten tijde van de oneigenlijke handeling. Daarbij mag nooit rekening worden gehouden met niet-afgetrokken bedragen.

Het vorenstaande geldt in het algemeen voor nieuw-regime-lijfrenteverzekeringen (globaal gesproken – na 1991 afgesloten), maar ook bij afkoop van een bancaire lijfrente.

Bij afkoop van een lijfrente is niet altijd revisierente verschuldigd. Er is géén revisierente verschuldigd bij afkoop van:

 • een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die onder de eerbiedigende werking van het oude fiscale regime van vóór 1992 valt en niet is aangepast aan de Wet IB 2001
 • nieuw-regime-lijfrenten waarvan de bruto-afkoopwaarde in 2020 € 4.475 (zogenoemde 'kleine lijfrente') of minder bedraagt
 • nieuw-regime-lijfrenten in geval de regeling voor afkoop bij langdurige arbeidsongeschiktheid van toepassing is

Als een lijfrente is afgekocht binnen 10 jaar na het afsluiten ervan, dan kan een beroep worden gedaan op de tegenbewijsregeling die is opgenomen in artikel 30i, lid 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hierbij wordt de revisierente aan de hand van de heffings- en belastingrente op een andere manier berekend, en wel enkelvoudig. Daarbij wordt rekening gehouden met de premieaftrek in de afgelopen jaren. Dit kan voor een klant voordeliger zijn.

Bij afkoop van een ‘grote’ box 1-lijfrente krijgt een klant vaak niet de bruto afkoopsom in handen. Op de afkoopsom van een lijfrente houdt de lijfrente-aanbieder loonheffing in. Deze draagt hij af aan de Belastingdienst. Zo’n inhoudings- en afdrachtverplichting bestaat niet voor de eigen BV waarbij een lijfrente is ondergebracht. En ook niet ten aanzien van een andere oneigenlijke handeling dan afkoop.

Degene die een lijfrente bij een professionele aanbieder heeft afgesloten hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken om de belastbare waarde van zijn lijfrente te bepalen. Bij een oneigenlijke handeling met de lijfrente verstrekt de lijfrente-aanbieder in het algemeen altijd een waarde-opgaaf. Degene die een lijfrente bij de eigen BV (bij staking) heeft afgesloten komt er niet zo gemakkelijk vanaf. Hij kan de hoogte van de voor de IB belastbare afkoopwaarde (waarde in het economisch verkeer) van de lijfrente berekenen met het programma Benaderde Marktwaarde (BMW).

Met dit programma ben je in staat bepaalde jaarlijks terugkerende BMW-berekeningen met betrekking tot de waardering van al dan niet ingegane pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen volledig geautomatiseerd uit te laten voeren. Daarnaast kun je eenmalige en vrije berekeningen maken die zich niet voor automatisering lenen. Zoals het vaststellen van een periodieke uitkering uit een bepaald kapitaal of het bepalen van de afkoopwaarde van pensioenen en lijfrenten, die uiteindelijk ook de basis vormt voor de hoogte van de verschuldigde IB en revisierente.

Als de voor de heffing van IB belastbare waarde van de lijfrente is vastgesteld, kan de verschuldigde IB vervolgens worden berekend. Ten slotte kan aan de hand van de vastgestelde lijfrentewaarde de daarover verschuldigde revisierente worden berekend. Als de tegenbewijsregeling van toepassing is, kan voor berekening van de revisierente gebruik worden gemaakt van het Hulpmiddel revisierente van de Belastingdienst. Deze online rekenhulp is met een paar muisklikken direct te gebruiken (via zoekmachine op www.belastingdienst.nl zoeken op ‘revisierente’).

Meer weten?
Wil je meer weten over revisierente en de tegenbewijsregeling schrijf je dan in voor onze online Masterclass - Lijfrenten in de praktijk op 29 juni aanstaande. In circa 2 uur informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!

Op integratieve en praktische wijze wordt een verdieping gegeven aan dit onderwerp, waardoor je een nog betere gesprekspartner en adviseur wordt. Na het volgen van deze Masterclass ben je op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van lijfrenten en kun je de meeste voorkomende praktijkdossiers op dat terrein moeiteloos, snel en op efficiënte wijze afhandelen. Zodat je jouw klant optimaal kunt bedienen.

Meer informatie over ons programma Benaderde Marktwaarde? Dé berekenings- en waarderingsapplicatie voor pensioen,  flexibiliseren, ODV, lijfrente en stamrecht. Klik dan op bijgaande
link.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses en Workshops zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Fiscaal: Wet IB, Toekomstvoorzieningen
 • Maandag 15 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas