Berekeningsmethode Letse Moederschapuitkering strijdig met VWEU

In 2014 heeft X bij het nationaal bureau voor sociale verzekeringen (Letland) een aanvraag ingediend tot toekenning van een zwangerschapsuitkering tijdens haar zwangerschapsverlof. Tevens heeft zij een aanvraag ingediend tot toekenning van een bevallingsuitkering tijdens haar bevallingsverlof. Aangezien X gedurende elf maanden van de referteperiode van twaalf maanden voor een Europese instelling heeft gewerkt en dus niet als werkneemster in Letland was geregistreerd, heeft het nationaal bureau voor sociale verzekeringen het sociale verzekeringsloon lager vastgesteld dan het gemiddelde sociale verzekeringsloon in Letland. De Augstākā tiesa (hoogste rechterlijke instantie, Letland) heeft aan het Hof van Justitie (HvJ) de prejudiciële vraag voorgelegd of de Letse berekeningsmethoden strijdig zijn met artikel 45 (vrij verkeer van werknemers) en de rechtspraak van het HvJ (Öberg, C 185/04). Het HvJ beantwoordt deze vraag bevestigend en heeft het volgende voor recht verklaard: Artikel 45 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die voor de vaststelling van het gemiddelde sociale verzekeringsloon dat wordt gebruikt ter berekening van de moederschapuitkering, de maanden van de referteperiode waarin de betrokkene heeft gewerkt voor een instelling van de Europese Unie en waarin zij niet was aangesloten bij het socialezekerheidsstelsel van die lidstaat, gelijkstelt met een periode van werkloosheid en op deze maanden het in deze lidstaat vastgestelde gemiddelde sociale verzekeringsloon toepast, hetgeen leidt tot een aanzienlijke verlaging van het bedrag van de moederschapuitkering dat aan die persoon wordt toegekend ten opzichte van het bedrag waarop zij aanspraak had kunnen maken indien zij alleen in die lidstaat een beroepsactiviteit had uitgeoefend.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 5 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie