Beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig belang

Regelmatig proberen werkgevers de pensioenregelingen te wijzigen waarbij een beroep wordt gedaan op het gemoed van de werknemers (“het pensioen wordt te duur”) of op zwaarwichtig belang.

Gelukkig werkt het in Nederland zo dat als werkgever en werknemers een (pensioen)afspraak hebben gemaakt, deze nagekomen moet worden totdat een nieuwe afspraak met elkaar is gemaakt.

Een wijziging van de pensioenregeling is ook instemmingsplichtig, maar de Ondernemingsraad bindt de individuele werknemers niet. Deze kunnen bezwaar maken en blijkbaar gebeurt dit regelmatig.

Alleen dit jaar zijn er al meerdere uitspraken gedaan over geschillen waarbij de werkgever van mening was dat zij eenzijdig de pensioenregeling of eigen bijdrage mochten veranderen.

In de uitspraak van het Hof Den Bosch (EVLI:GHSHE:2018:685) stelde de rechter vast dat “iedere commerciële onderneming belang heeft bij winstmaximalisering”. Hij begreep dat de werkgever de kosten wilde verlagen.

Tevens stelde de rechter vast dat als een lastenverzwaring de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengt de hogere kosten geen reden zijn om de pensioenregeling aan te passen.

De werkgever kon ook niet (voldoende) motiveren dat de pensioenregeling niet marktconform was (geen eigen bijdrage en beter dan concurrerende ondernemingen). Dat zij door de pensioenregeling investeringen die zij wilde doen niet zou kunnen doen en dat een (verwacht) rendement voor de aandeelhouders van 2,1% te laag was.

In onze praktijk merken wij ook dat bezuinigingen op pensioen door veel werkgevers als normaal worden gezien. De kosten stijgen immers vaak fors, “dus moeten de werknemers inleveren”.

Maar pensioen is wel het (uitgestelde) inkomen van werknemers. Bezuinigingen op pensioen klinkt beter dan het huidige inkomen verlagen en hiervan wordt fors misbruik gemaakt door ondernemers.

Feitelijk worden de inkomens van werknemers verlaagd en ingeruild voor het belang van de aandeelhouders. En wie zou zijn huidige inkomen verlagen om de aandeelhouders er beter van te laten worden? Mits de continuïteit van de onderneming uiteraard niet bedreigd wordt. Vraag als Ondernemingsraad door en laat de werkgever dit maar aantonen. De werknemers hebben hier recht op.

Informatie

 • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Civiel, Ondernemingsraad
 • Maandag 27 augustus 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie