Beroep op vertrouwensbeginsel gehonoreerd bij een sectorindeling

De Belastingdienst heeft aan X BV voor de jaren 2009 tot en met 2012 naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd omdat zij de premies werknemersverzekeringen heeft berekend uitgaande van een indeling in sector 43, zakelijke dienstverlening. Dat was onjuist, aldus de Belastingdienst. X BV dient volgens haar te worden ingedeeld in sector 54, culturele instellingen. De hoogte van de aanslagen is rekenkundig niet in geschil. X klaagt in hoger beroep bij Hof Amsterdam 1) dat de Belastingdienst weigert haar informatie te verstrekken met betrekking tot de uitwisseling van gegevens en inlichtingen die zou hebben plaatsgevonden tussen haar en de Belastingdienst belast met de sectorindeling, 2) dat zij de indeling in sector 54 onbegrijpelijk vindt en 3) dat zij afgaande op uitlatingen en gedragingen van de Belastingdienst in het verleden redelijkerwijs erop mocht vertrouwen dat de wijze waarop zij de premies werknemersverzekeringen berekende, correct was. De Belastingdienst stelt daartegenover 1) dat zij niet beschikt over meer informatie dan reeds door haar is verstrekt, 2) de indeling in sector 54 volkomen vanzelf spreekt en 3) dat X BV zich ten onrechte beroept op gewekt vertrouwen. Anders dan Rechtbank Noord-Holland, is het Hof van oordeel dat X BV aan een eerder boekenonderzoek in redelijkerwijs het vertrouwen kon ontlenen dat zij op de juiste wijze de premies werknemersverzekeringen berekende, en (dus) van de juiste sectorindeling uitging. De naheffingsaanslagen worden vernietigd. (Gerechtshof Amsterdam 19 september 2017, nrs. 16/00386 t/m 16/00389)

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie