Beschikbare premie uitgelegd

Beschikbare premie is een regeling waarbij een premie wordt toegezegd en geen pensioen. Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het te ontvangen pensioen is gebaseerd op de betaalde premies en de daarop behaalde rendementen. Net als bij eindloon en middelloon mag er niet ongelimiteerd pensioen worden opgebouwd. Omdat er geen pensioen wordt toegezegd, maar een premie is in de wet de premie gemaximeerd.

De hoogte van de premie

Er zijn voor een beschikbare premie regeling twee mogelijkheden. De premie is voor alle werknemers gelijk, of de premie is gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke staffel. Als er een gelijkblijvende premie is toegezegd, dan mag die niet hoger mag zijn dan de premie die maximaal is toegestaan voor de jongste werknemer in de regeling. Dat zal dus een lage premie zijn.

Een leeftijdsafhankelijke premies dient gestaffeld te worden toegezegd en gebaseerd te zijn op actuariële uitgangspunten. Omdat het in de praktijk was om vast te kunnen stellen welke staffels wel en welke staffels niet voldoen aan de wettelijke bepalingen is door het Ministerie van Financiën een besluit gemaakt met daarin uniform toepasbare staffels.

Aanwending premie

Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel premie er per werknemer ter beschikking wordt gesteld. De premie wordt vervolgens overgemaakt naar de pensioenuitvoerder. Daar wordt de premie geïnvesteerd in een pensioenverzekering. Vaak wordt de premie geïnvesteerd in een beleggingsverzekering. Op de pensioendatum wordt het totale beleggingssaldo ter beschikking gesteld aan de werknemer om een pensioenuitkering aan te kopen. Op de pensioendatum pas is het beschikbare saldo en de pensioenuitkering bekend.

Het is ook mogelijk om de premie te investeren in een kapitaalverzekering. Dat kapitaal wordt gegarandeerd. Daardoor is het uiteindelijke kapitaal op voorhand al bekend. Op de pensioendatum dient dat kapitaal te worden aangewend voor de aankoop van een pensioenuitkering. De uiteindelijke pensioenuitkering is pas bekend op de pensioendatum.

Een laatste mogelijkheid is om de premie direct aan te wenden voor de aankoop van een pensioenuitkering. Hierdoor is veel eerder bekend hoeveel het uiteindelijke pensioen zal zijn.

Risico

Het uitgangspunt bij een beschikbare premieregeling is maximaal een eindloon pensioen. Er wordt alleen geen pensioen toegezegd, maar een premie. Hierdoor komt het beleggingsrisico, het renterisico, het kostenrisico en het langlevenrisico bij de werknemer te liggen. Het is mogelijk om (een deel van) deze risico’s weer weg te nemen bij de werknemer door deze over te dragen aan een uitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds).

Een belangrijke vraag bij beschikbare premie is:

welke risico’s worden in welke mate bij de werknemers neergelegd en welke vergoeding wordt als compensatie van deze risico overdracht gegeven?

Dat bepaald uiteindelijk de hoogte van de beschikbare premie.

Bepalende factoren

Voor een beschikbare premieregeling geldt dat alle salarisbestanddelen, met uitzondering van de auto van de zaak, kunnen meetellen voor de berekening van de pensioenpremie. Ook bij een beschikbare premieregeling dient rekening te worden gehouden met de AOW. Net als bij eindloon en middelloon wordt gerekend met een AOW-franchise.

Kostenbeheersing

Bij een beschikbare premieregeling wordt een premie toegezegd. Hierdoor is een beschikbare premieregeling op relatief eenvoudige wijze te beheersen en te budgetteren door de werkgever.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 5 januari 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas