Besluit vaststelling sectorpremies 2017 gepubliceerd

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2016, 2016-0000228339, tot goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2017. In de bijlagen van dit besluit zijn de sectorpremies opgenomen.

BIJLAGE 1 SECTORPREMIES 2017

Premies x 1%
SectorSectorpremie
1Agrarisch bedrijf0,85
2Tabakverwerkende industrie1,27
3Bouwbedrijf1,58
4Baggerbedrijf0,58
5Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie1,50
6Timmerindustrie0,24
7Meubel- en orgelbouwindustrie0,79
8Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie1,19
9Grafische industrie1,59
10Metaalindustrie0,73
11Elektrotechnische industrie1,37
12Metaal-en technische bedrijfstakken0,70
13Bakkerijen1,22
14Suikerverwerkende industrie0,75
15Slagersbedrijven1,38
16Slagers overig1,50
17Detailhandel en ambachten2,06
18Reiniging2,00
19Grootwinkelbedrijf2,47
20Havenbedrijven2,34
21Havenclassificeerders1,16
22Binnenscheepvaart0,94
23Visserij1,61
24Koopvaardij0,93
25Vervoer KLM0,93
26Vervoer NS0,35
27Vervoer posterijen2,58
28Taxivervoer4,92
29Openbaar Vervoer0,54
30Besloten busvervoer2,30
31Overig personenvervoer te land en in de lucht3,67
32Overig goederenvervoer te land en in de lucht0,92
33Horeca algemeen1,58
34Horeca catering1,78
35Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen0,94
38Banken1,38
39Verzekeringswezen1,47
40Uitgeverij3,51
41Groothandel I1,30
42Groothandel II1,45
43Zakelijke Dienstverlening I1,01
44Zakelijke Dienstverlening II1,22
45Zakelijke Dienstverlening III1,48
46Zuivelindustrie0,99
47Textielindustrie1,98
48Steen-, cement-, glas- en keramische industrie0,88
49Chemische industrie0,84
50Voedingsindustrie0,85
51Algemene industrie1,19
52Uitzendbedrijven4,07
53Bewakingsondernemingen1,42
54Culturele instellingen2,18
55Overige takken van bedrijf en beroep1,14
56Schildersbedrijf3,50
57Stukadoorsbedrijf0,88
58Dakdekkersbedrijf4,17
59Mortelbedrijf0,00
60Steenhouwersbedrijf0,52
61 – 66Overheid0,83
67Werk en (re)Integratie3,84
68Railbouw0,60
69Telecommunicatie2,20
Gemiddeld1,36

BIJLAGE 2: SECTORPREMIES PER PREMIEGROEP 2017

Premies x 1%
PremiegroepPremiepercentage
1Agrarisch bedrijf
Kort2,31
Lang0,59
Gemiddeld0,85
3Bouwbedrijf
Kort5,48
Lang1,32
Gemiddeld1,58
9Grafische industrie
Grafische industrie exclusief fotografen1,59
Fotografen1,59
Gemiddeld1,59
33Horeca algemeen
Kort3,10
Lang0,82
Gemiddeld1,58
52Uitzendbedrijven
Detachering3,51
Intermediaire diensten3,40
Uitzendbedrijven I A3,68
Uitzendbedrijven II A4,40
Uitzendbedrijven I B en II B3,96
Gemiddeld4,07
54Culturele instellingen
Kort6,13
Lang1,37
Gemiddeld2,18
56Schildersbedrijf
Kort12,38
Lang2,81
Gemiddeld3,50

TOELICHTING

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Met het onderhavige besluit stelt UWV de sectorpremies voor 2017 vast.

De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de sector Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie, die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Voor de sector Grafische industrie komt de gedifferentieerde premie naar soort activiteit met ingang van 1 januari 2017 te vervallen. Dit is geregeld met de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2016, 2016-0000192144, tot wijziging van de Regeling Wfsv. De sector heeft aangegeven de scheiding naar activiteit te willen laten vervallen. De premiegroep fotografisch bedrijf betreft een zeer gering aantal werknemers en er wordt geen reden meer gezien voor het maken van onderscheid. Het verschil in premiehoogtes voor 2016 is ook erg gering. Voor 2017 blijven de 2 premiegroepen wel nog bestaan, maar is er geen verschil meer in premiehoogtes. Per 2018 komt ook de indeling in premiegroepen te vervallen.

Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, zesde lid, Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur

 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 30 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie