Bestuursleden pensioenfonds moeten ook deelnemer worden

Het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen bestaat uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. De bestuursleden dragen er, ieder persoonlijk zorg voor dat zij de belangen van alle belanghebbenden op evenwichtige wijze vertegenwoordigen. Maar is ons systeem wel zodanig ingericht dat zij dat echt kunnen doen?

In de Pensioenwet staat in artikel 99: In het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds bezetten de vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen en de vertegenwoordigers van werknemersverenigingen in de betrokken bedrijfstak of bedrijfstakken evenveel zetels.

Er is in het bestuur dus sprake van een evenwicht tussen werkgevers vertegenwoordigers en werknemers vertegenwoordigers. Opvallend is, in afwijking van ondernemingspensioenfondsen en verzekerde regelingen, dat het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen. Het zijn dus niet de feitelijke werkgevers en werknemers, maar leden van werkgeversbonden en de vakbonden.

In artikel 105 van de Pensioenwet staat: De personen die het beleid van een pensioenfonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

In het bestuur zitten dus werkgeversvertegenwoordigers namens hun achterban. Ook zitten er werknemersvertegenwoordigers namens hun achterban. En dat is naar mijn mening een lastig punt voor deze bestuurders. Welke belangen vertegenwoordig je in het bestuur. Zijn dat de belangen van de achterban of zijn dat de belangen van de deelnemers, andere aanspraak gerechtigden, pensioengerechtigden en werkgevers? Hiermee geef ik geen waardeoordeel over bestuurders, maar ik merk op dat het vreemd is dat je namens een achterban in het bestuur plaats neemt, maar je moet andere belangen vertegenwoordigen.

Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de bestuurders ook meestal geen pensioen opbouwen bij het betreffende pensioenfonds. Werknemersvertegenwoordigers bouwen bijvoorbeeld pensioen op bij Stichting Pensioenfonds CNV en Stichting Pensioenfonds FNV. Dat is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een ondernemingspensioenfonds. De meeste bestuursleden bij een ondernemingspensioenfonds bouwen ook zelf pensioen op bij dat fonds. Dat geeft toch een extra dimensie aan het vertegenwoordigen van de betreffende belangen. Het eigenbelang is immers gelijk aan het deelnemersbelang.

Ik denk niet dat we nu direct het systeem moeten gaan aanpassen, maar aandacht voor deze problematiek is wel op zijn plaats. Ik denk dat het een goed begin zou zijn om bestuursleden van een pensioenfonds ook verplicht als deelnemer te laten toetreden tot het betreffende fonds. Hiermee is het voor bestuurders van een pensioenfonds direct een stuk makkelijker om helder te houden welk belang er vertegenwoordigd moet worden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 4 augustus 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas