Betaling van premies niet bewezen; geen recht op lijfrentepremieaftrek

Dit bericht betreft een samenvatting van een arrest van de Hoge Raad

Op 22 februari 2018 heeft het Hof Den Bosch uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of de belanghebbende in kwestie recht had op aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen (kenmerk 16/03956).

 

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen komen onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek. De voorwaarden voor aftrek zijn opgenomen in de Wet IB 2001. Artikel 3.127 van die wet bepaalt dat een belastingplichtige lijfrentepremies kan aftrekken ingeval sprake is van een
pensioentekort. Volgens het hof heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een dergelijk pensioentekort; hij overlegde daartoe geen stukken. Bovendien heeft hij ook geen betaalbewijzen verstrekt waaruit blijkt dat er in het in geschil zijnde jaar lijfrentepremies zijn betaald. Het hof is van oordeel dat de belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht heeft op aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

 

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard met toepassing van artikel 80a RO. Het arrest van 21 september 2018 (kenmerk 18/01441) is op dezelfde dag gepubliceerd.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Pensioen Varia, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 2 november 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie