Bewind en schenkingstraditie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat vanwege de schenkingstraditie en de verkoop van de woning een schenking van € 100.000 is toegestaan ook als de schenker onder bewind staat.

Een oudere moeder (boven de 90) van een enig kind verblijft in een zorginstelling. Zijn vermogen staat onder bewind met diens zoon als bewindvoerder. De zoon vraagt de kantonrechter om hem te machtigen om een schenking te doen van € 100.000 uit het vermogen van zijn moeder. De kantonrechter wijst dit verzoek af. In hoger beroep echter wordt getoetst aan de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ zoals die door het LOVCK&T is vastgesteld met het oog op de uniformering in de rechtstoepassing binnen de bewindspraktijk. Daaruit volgt dat schenkingen uit iemands vermogen die niet zelf diens wil kan bepalen slechts zijn toegestaan als een schenkingstraditie wordt aangetoond en het liquide vermogen van de onder bewind gestelde niet minder wordt dan € 30.000. Het gerechtshof vindt die schenkingstraditie aangetoond nu al voor het bewind de jaarlijkse schenkingsvrijstelling werd benut en ook al een eerder een bedrag van  € 100.000 is geschonken. Ook is nu de woning verkocht met een groter liquide vermogen tot gevolg. De schenking is daarom volgens het gerechtshof in lijn met de ideeën en gevoelens van de moeder. Ook worden de vermogensrechtelijke belangen van de moeder niet geschaad gelet op de leeftijd en de omvang van het resterende vermogen. Het gerechtshof verleent daarom de machtiging.

Informatie

 • Estate Planning
 • Dinsdag 11 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie