Bezwaar tegen sectorindeling beschikking was geen bezwaar maar melding

Bij beschikking van 8 juni 2015 heeft de Belastingdienst X meegedeeld dat hij krachtens de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is aangesloten bij sector 33 (Horeca algemeen). Bij brief van 28 september 2015 heeft X de Belastingdienst medegedeeld dat de sectorindeling moet worden aangepast van sector 033 Horeca naar sector 017 Detailhandel en Ambachten. De Belastingdienst heeft de brief van X hierover aangemerkt als bezwaarschrift en het bezwaar niet ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Tevens heeft de Belastingdienst de sectorindeling ambtshalve gehandhaafd. Voor Hof Den Bosch was in geschil of het bezwaar terecht niet ontvankelijk is verklaard. Het Hof heeft die vraag bevestigend beantwoord. Het Hof heeft daarbij overwogen dat X niet heeft bestreden dat de brief als bezwaarschrift tegen de beschikking moet worden aangemerkt. Hiertegen heeft X cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad stelt dat het Hof had moeten oordelen dat de brief een verzoek om een nieuwe beschikking sectorindeling voor de werknemersverzekeringen is. De brief kan niet anders worden gelezen dan dat X daarin verzoekt om indeling in een andere sector en dus een melding is als bedoeld in artikel 97, lid 1 Wfsv. Dit kan echter niet tot cassatie leiden. In artikel 97, lid 2 Wfsv is bepaald dat op een melding als bedoeld in het eerste lid van dat artikel wordt beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. De ambtshalve genomen beslissing van de Belastingdienst moet weliswaar als zo’n beschikking worden aangemerkt, maar daartegen moet eerst bezwaar worden gemaakt voordat beroep bij het Hof kan worden ingesteld. Het Hof had daarom het beroepschrift met toepassing van artikel 6:15 Awb als bezwaarschrift ter behandeling moeten doorzenden naar de Belastingdienst. Aangezien het Hof dat heeft verzuimd, doet de Hoge Raad dit alsnog.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie