Bij afkoop van lijfrente is terecht en naar de juiste bedragen revisie- en heffingsrente in rekening gebracht

Op 1 mei 2015 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan (BK 14-01517) in een belastingzaak waarbij in geschil was of terecht en naar de juiste bedragen revisie- en heffingsrente in rekening is gebracht terzake van de afkoop van na 31 december 1991 gesloten lijfrenteverzekeringen. De betreffende lijfrenteverzekeringen zijn in 2011 afgekocht. In verband daarmee zijn negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen. Er is revisierente berekend over de betaalde lijfrentepremies en het behaalde rendement (= het afgekochte bedrag). In navolging van de Rechtbank Den Haag oordeelt het gerechtshof dat in casu terecht revisierente en heffingsrente in rekening zijn gebracht en dat dit overeenkomstig de Algemene wet inzake rijksbelastingen is berekend over de waarde in het economische verkeer van de afgekochte lijfrenteaanspraak. De uitspraak is op 22 mei 2015 gepubliceerd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 4 juni 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas